Generalstrejk i Italien

Kampen för skolan fortsätter, 300 000 demonstrerade i Rom

”Vi kommer inte att betala för krisen.” Det var huvudslogan för de 200 000 elever och universitetsstudenter som marscherade genom Rom den 14 november. ”Om de blockerar vår framtid, blockerar vi staden”, ropade de, och det är exakt vad som hände.

De kom från hela Italien – från norr, de centrala delarna, söder och öarna – för att delta i den senaste massaktionen i ”vågen” av studentprotester som har svept fram över Italien.
Tusentals fler som inte kunde ta sig till Rom deltog i lokala demonstra­tioner.
Den 14 november var också dagen för en landsomfattande strejk för universitetsanställda och forskare. 100 000 lektorer, forskare, tekniker och administrationsanställda, många av dem ”osäkra”, tog del i en parallell demonstration i Rom som organiserades av två av de största fackföre­ningarna, Cgil och Uil.

Denna enorma rörelse, den största inom utbildning på över 20 år, riktar sig mot Gelminireformerna, som kommer att innebära stora nedskärningar, förlorade jobb och privatiseringar från grundskolor till universitet. Det har växt i över en månad med studenter och föräldrar som har ock­uperat skolor och universitet, och lektioner har ägt rum ute på lokala torg för att visa vad reformerna verkligen innebär.
Lotta, CWI i Italien, har yrkat för en landsomfattande 24-timmars generalstrejk för att koppla ihop studen­terna, föräldrarna och anställda inom utbildningen med arbetare i den offentliga och privata sektorn som ock­så attackeras av Berlusconis höger- regering.

Under månaden som har gått har, utöver universitetsstrejken, offentligt anställda varit inblandade i regionala strejker och en landsomfattande strejk mot deras senaste lönebud; fackföreningarna har organiserat en generalstrejk som mobiliserade 2 miljoner arbetare; 1 miljon arbetare och studenter marscherade i Rom på sam­ma dag som den landsomfattande skolstrejken; transportarbetare har stannat hela städer i en landsomfattande strejk för bättre löner; anställda inom detaljhandeln har deltagit i en landsomfattande strejk, också för hö­gre löner, och inofficiella strejker har paralyserat flygbolaget Alitalia i protest mot tusentals förlorade jobb och attacker på arbetsvillkor när företaget säljs ut.
Nu ser det ut som att den ”heta hösten” kommer att gå vidare i en ”het vinter”.
Under pressen från rörelsen, speciellt i den offentliga sektorn och från metallarbetarna som dessutom utlyst en egen landsomfattande strejk i december, har den största fackförening­en, Cgil, tvingats utlysa en landsom- fattande generalstrejk den 12 december.

Kampkommittéer borde nu bildas i varje skola, på varje universitet och arbetsplats för att mobilisera för strejken och säkra bredast möjliga deltagande.
Representanter från dessa kommittéer borde sedan mötas på lokal och nationell nivå för att diskutera vä­gen framåt för rörelsen efter strejken.  

Christine Thomas
(ISR i Italien)

60 000 marscherar i Dublin mot nedskärningar i utbildningssektorn


Motstånd till regeringens brutala budget


En enorm manifestation mot utbildningsnedskärningar vilket organiserades av lärärförbunden samlade fler än 60 000 lärare, föräldrar och elever på Dublins gator och torg igår. Uppemot 150 000 har nu deltagit i protester runtom i landet för att visa sitt motstånd till de brutala nedskärningarna som annonserades i regeringens budgetförslag för några veckor sedan – bl.a. 25 000 i Cork, Irlands andra stad. Det finns en oerhörd och bred ilska mot regeringens nedskärningar som leder till att Irland nu har den högsta lärare/elev kvot i Europa och en drastisk försämring i utbildningsnivån som erbjuds ungdomar

Socialist Partys (CWI Irland) material var väl bemött: 5000 flygblad utdelades, 250 tidningar såldes och många nya medlemskontakter skaffades under demonstrationen. Socialist Youth (ISR Irland) organiserade en grupp högstadie- och gymnasielever under manifestationen och träffade många nya nyfikna som ville delta i elevkampanjen mot nedskärningarna.

CWIs och ISRs medlemmar betonade vikten att demonstrationen var ett betydesfullt steg men att en stark och bred kampanj måste nu bildas.  De förespråkade att demonstranterna skulle bilda lokala kampanjgrupper som består av lärare, föräldrar och elever som tillsammans ökar motståndet och därmed trycket på regeringen. De kallade också på facken att organisera och utlysa en generalstrejk för att besegra över alla nedskärningarna som lades fram i budgeten.

Socialist Youth (ISR Irland)
http://www.socialistworld.net/eng/2008/12/07irelaa.html

Frankrike: Strejk mot skolnedskärningar

Den 20 november demonstrerade mer än 250 000 lärare och elever i Frankrike samtidigt som hälften av alla lärare var ute i strejk.
Protesterna riktade sig mot de stora nedskärningar som drabbar hela utbildningssystemet, från förskolor till universitet.

Då strejken blev lyckad, med massiv mobilisering, öppnar den upp för en landsomfattande strejkrörelse.
Fackföreningsledningen befinner sig under stor press att utlysa en ny strejk mycket snart, men vägrar än så länge att göra det.

CWI i Frankrike, Gauche Révolutionnaire, för fram kravet på en gene­ralstrejk i december kring gemensamma mål som att stoppa privatiseringar och nedskärningar i offentliga sektorn och att stoppa nedläggningar och avskedanden i den privata sektorn.

Karin Wallmark

RSS 2.0