500 demonstrera för asylrätten i Göteborg

Drygt 500 personer samlades i Brunnsparken i centrala Göteborg på torsdag eftermiddagen för att protestera de massavvisningarna som migrationsverket och regeringen har börjat genomföra. Samtidigt protesterade människor i övriga landet: Boden, Malmö och i Stockholm där ungefär 300 deltog. Demonstrationen arrangerades av Asylrörelsen till följd av den brutala tvångsavvisningen av 50 kurder från Göteborg för två veckor sedan. Demonstranterna lyssnade på tal från bl.a. Elevkampanjen, Socialistiska studenter och Rättvisepartiet socialisterna för att sedan marschera mot Götaplatsen till rop av ”jalla, jalla, asylrätt åt alla

Tofigh Mohammedi (Iranska flyktingars riksorganisation) uttryckte demonstranternas ilska: ”Tvångsdeporteringen av 50 asylsökande från Kållered visar tydligt hur långt [regeringen] är beredd att gå. Det är orättvist, omänskligt och vansinnigt. Avvisningarna måste stoppas omedelbart!”

Patricia Degerman för Elevkampanjen påpekade att en gemensam kamp behövs för att försvara asylrätten: ”när någon i ens närhet hotas av utvisning måste eleverna på skolan och föräldrarna ta kamp för dessa barn och ungdomar och ställa krav på att asylrätten återinförs.”

Med förre veckans rasistiska utspel från Tobias Billström i bakgrunden varnade Johannes Lundberg (rs) att: ”moderaterna vill vända bort blickarna från den ekonomiska krisen och rikta fokus till flyktingar som om de skulle vara dagens problem… Genom detta utspel legitimerar moderaterna rasismen i samhället och ger vatten på sverigedemokraternas kvarn.”

Sverigedemokraterna får inte bli ett missnöjesparti, regeringen får inte lägga rasism på agendan för att överskugga det verkliga problemet – deras högerpolitik. Och det är därför Asylrörelsen kommer att trappa upp kampanjen för en human och rättvis flyktingpolitik under våren.

John Tumpane

SSTs tal från Asylrätts demonstration 090226

SOCIALISTISKA STUDENTER GBG: FÖRSVARA ASYLRÄTTEN

I Sverige har vi en flyktingpolitik som visar en total brist på respekt för mänskliga rättigheter. Staten utvisar kvinnor till länder som Sudan där könsstympning sker, HBT människor till länder som Iran där misstänkte homosexuella avrättas, och – som vi såg för två veckor sedan – 50 kurder till Bagdad, en av världens minst trygga städer och inte ett ställe där kurder välkomnas. Migrationsverket vågar inte skicka sin egen personal dit, så pass farligt är det, men det är andra regler för icke-svenskar förstås, deras liv är mindre värda enligt migrationsverket.

De påstår att homosexuella i Iran kan gömma sin läggning, att kvinnorna kan ta hand om sig själva i Sudan. Tänk om man sa detta till en svensk i Sverige, du får skylla dig själv för att du blir diskriminerad/utsatt – Vem skulle stå för det!
Gång på gång bekräftas regeringens åsikt att mänskliga rättigheter gäller endast för svenskar. Och det ser vi återigen i moderaternas nya förslag att kunna dra tillbaka medborgarskap, för att skaffa en andraklass medborgare som inte har samma rättigheter som infödda svenskar. Det kallas för apartheid och det uppfanns i Sydafrika.

Och så ser vi tydligt att Moderaterna försöker låna sverigedemokraternas politik för att vända bort blicken från den ekonomiska krisen, att de försöker sätta skulden på flyktingar när det är politikerna som har gjort fel. Men det är samma regering som ger sitt stöd till arbetskraftsinvandring i form av lönedumpning som missgynnar invandrare såväl svenskar. Och samitdigt som Sverige tackar ja till slavarbetare från Östeuropa så massavisar vi människor till Iran, Irak, Afghanistan, Sudan,m.fl. där krig pågår, där folk blir utsatta för attentator dagligen. Folk som går miste om sitt liv om vi inte hjälper dem, de som är mest i behov av det. Var ligger mänskligheten i det, frågar jag?

 Asylfrågan är så pass mycket viktigare än politikiska spel, det handlar om människors liv.  Politikerna ser bara namn på papper och vill inte se människorna, de bryr sig inte helt enkelt. Hur många av dem har någonsin varit på flyktingförvaret i Kållered där vi var för 2 veckor sen och vittnat en utvisnings terror? Hur många av de vet hur det är att leva under ständigt hot från staten, att tvingas fly från sitt hemland för att sedan tvingas gömma sig i ett annat hotfullt land – Sverige.

Vi samlas här idag för att kräva en flyktingpolitik som är rättvis, som är human, som respektera ALLAS mänskliga rättigheter.

Asylrätten får inte vara ett politiskt vapen utan det är en grundläggande rättighet.

Jalla, jalla, asylrätt åt alla!!

Asylrörelsen i Göteborg agerar mot fortsatt utvisningar till Irak

Utanför flyktingförvaret i Kållered samlades aktivister från nätverket Asylrörelsen 04:00 i morse då även medlemmar från SST Göteborg deltog. Deras mål var att blockera avvisningen av 17 kurder till Irak. Under 2008 har Asylrörelsen lyckats stopp 5 utvisningar från anläggningen i Sagåsen, men nu ser man ett ökad insats från polisen för att kunna utföra deportationerna trots motståndet

 

Runt 40 aktivister från Asylrörelsen var på plats i morse men snart efter deras ankomst kom 8 piketbussar och ett 80tal poliser. Efter nån timmes väntan och efter hot från polisen att omhänderta demonstranterna försökte en buss lämna förvaret  med flyktingarna. Aktivisterna agerade för att blockera bussen med sina kroppar och lägga sig framför den men blev bortplockade av två poliser per demonstrant. Sedan förhindrades Asylrörelsens medlemmar från att lämna platsen i sina bilar, men efter ett tag så lyckades de ta sig fram till Landvetter flygplats där en protest hålls in i terminalen. Tyvärr mislyckades blockaden denna gång och planet lämnade flygplatsen med riktning Bagdad runt 10:00. 


"Idag var en typisk exempel av polisens brutalitet för att se till att svenska staten kan föra sin rasistiska flytkingpolitik trots folkets vilja" säger Amer Mohammed Ali från SST Göteborg

 


Foto: Kristofer Lundberg

 

Migrationsverket anser att Irak är ett för osäkert land för att kunna skicka sin personal dit för att bedöma läget i landet, men har däremot inget emot att utvisa flyktingar, inklusivt folk som har nära släktingar med svenskt medborgarskap, dit. Enligt de ska det vara farligare i Irak för vita, blonda svenskar än för genuina flytkingar trots den omfattande förtrycket av kurder i Irak och hotet från dagliga självmordsbomber och attentater. Detta återspeglar ju den rent rasistiska och omänskliga flyktingpolitik som Sverige nu står för. Sverige också utvisar t.ex. homosexuella till Iran där de kan avrättas, kvinnor till länder som Sudan där könstympning sker med mera. Detta kan bara tolkas som att regeringen anser att mänskliga rättigheter gäller endast för svenskar och inte för andra människor.

 

Asylrörelsen mobiliserar nu till en manifestation på Gustav Adolfs torg, Göteborg kl 16:00 den 26 februari  som kommer att kräva en rättvis och mänsklig flyktingpolitik. Socialistiska studenter kommer att delta.

 

GPs artikel


GTs artikel


John Tumpane, SST Göteborg


Universitetsstrejk i Frankrike


I fredags marscherade studenter och universitetslärare tillsammans i över 20 städer runt om i Frankrike mot regeringens utbildningsreformer.  I Sverige är vi bekanta med ordet ”reform” som en synonym för nedskärningar. Demonstrationer ordnades i bl.a. Paris, Marseille, Toulouse och Strasbourg där de 2000 protestorna blev tårgasad av polisen. Drygt 40 % av lektionerna har blivit inställda och hälften av alla lektorerna strejkar, vissa sedan 3 veckor tillbacks.
Kampen mot regeringen förväntas trappas upp och en nationaldemonstration är planerad för tisdag i Paris.

The Guardian

John Tumpane SST Göteborg

15 000 studenter protesterar i Dublin

Idag trotsade 15 000 irländska studenter det dåliga vädret i Dublin för att demonstrera mot hotade universitetsavgifter. Irland har drabbats hårt av den ekonomiska krisen och för att betala för kapitalisternas misstag har regeringen infört massa nedskärningar i alla sektorer bl.a. på universiteten. Utbildningsministern har hotat införa universitetsavgifter för att kunna tjäna in mer pengar till samma regering som nyligen annonserade ett €5 miljarders räddningspaket för bankerna. Studenterna menar att man borde skänka mer pengar till utbildningssektorn under krisen istället för att skära ner på resurserna.

Det sägs skämtsamt att den enda skillnaden mellan Irland och Island är en bokstav och sex månader, men den analogin kan snart bli verkligheten. Och precis som studenter och ungdomar har spelat en nyckelroll på Island så ser vi att de också har tagit en ledande roll i Dublin.  Studenterna var ut på gatorna ikväll för att protestera mot nedskärningarna i utbildningssektorn men framförallt för att skicka en varningskott till regeringen som tros ville införa universitetsavgifter. Det visar tydligt den förändrade stämningen som finns i många europeiska länder just nu att studenterna protesterade innan förslaget har även diskuterats av den irländska regeringen. Detta var också en viktig lärdom av islandskampen, att man inte väntar och ser utan man går man ur huse för att visa politikerna sin vilja och ställa sina krav.  Studenterna har idag skickat en tydlig signal till ministern att de inte kommer att acceptera avgifter.

John Tumpane, SST Göteborg

RSS 2.0