SMR bortkörda av hundratals antirasister

I lördags kördes den så kallade svenska motstånds rörelsen SMR bort från Göteborg av hundratals antirasister. Det var runt 13.00 som ett tjugotal nazisterna dök upp i centrala Göteborg för att dela flygblad och hålla torgmöte där de hettsade mot invandrare och kommunister.

Snabbt började folk samlas runt dem för att protestera. Socialistiska Studenter var en av de organisationer som deltog i protesten. När nazisterna började att ropa "döda dom röda" och "sverige åt svenskarna" anslöt sig snabbt fler till protesten mot nazisterna.
Som mest deltog nära 1000 personer. Efter två timmars protest hade nazisterna gjort flera utfall och attacker mot förbipaserande men polisen lät nazisternas möte fortgå. Då beslöt sig antirasisterna för att själva stoppa torgmötet. Flera hundra personer omringade brunnsparken, stängde bron och blockerade nazisterna. De stod nu helt isolerade och överröstades av talkörer "inga nazister på våra gator".
Efter en timmas blockad där över 400 personer deltog valde polisen efter misslyckade försök att stoppa antirasisterna att bussa iväg nazisterna. Detta var en stor seger och omkring 200 personer dansade i brunnsparken med talkörer som "inga gator inga tor9g - åt nazister i Göteborg" "kampen fortsätter nasismen ska stoppas"

Socialistiska Studenter Goteborg


Början av protesten, snabbt efter detta korkades hela vägen igen av antirasister som protesterade mot SMR.


Hela gatan utanför Nordstan var helt bockerad, på andra sidan brunnsparken stod många fler. Nazisterna stoppade


Brunnsparken fylldes av antirasister. De tidigare så stålta nazisterna har nu vecklat ihop fanorna och skriker inte längre


Andra sidan bron SST banderoll i fronten av blockaden. Nazisterna bussades sedan iväg av polisen.

m kopierar sd

Tänker moderaterna bli de nya sverigedemokraterna? I ett desperat ut spel säger en arbetsgrupp med migrationsminister Tobias Billström i spetsen att den svenska staten måste ställa hårdare "krav på människor från andra kulturer".
Arbetslösheten bland invandrare sägs bero på invandrarna själva: "Det finns ingen rättighet för just invandrare att vara arbetslösa i någon speciell del av Sverige".
Men vilka är ansvariga för att arbetslösheten stiger och allt fler varslas om avsked i Sverige idag? Det är inga andra än högeralliansens vänner, direktörerna, som genomför neddragningarna för att rädda storföretagens vinster.

Det moderaterna är ute efter är att skapa en låglönemarknad med "enklare tjänster", där invandrarna ska jobba.
Högerregeringen och inte minst moderaterna är desperata i att trots fallande stöd försöka vinna val et 2010. Billström och kompani hoppas på att det ska gå genom att vädja till rasism och fördomar. De pratar om krav, men ställer inga krav på de spekulanter som spelar bort miljarder på börsen.

Det är direktörer och högerpolitiker som tillhör "andra kulturer" än arbetare, pensionärer och arbetslösa. Deras vinstkultur förstör miljön, sänker levnadsstandarden och urholkar offentlig service.
Särskilt fackföreningar na måste slå tillbaka försöken att splittra "svenskar och invandrare". Försämringar och hårdare krav mot en grupp lågavlönade kommer att drabba alla. Arbetare och ung- domar måste kämpa gemensamt mot högerpolitiker och kapitalism - för jobb, utbildning och lika villkor för alla.
Socialistiska Studenter står för kamp mot rasism, för demokratisk socialism.


Socialistiska Studenter har bokbord

Enad Front Mot Rasism fortsätter i Göteborg

En ny termin har startat på skolorna och de senaste två veckorna har International Socialist Resistace två svenska organisationer Elevkampanjen och Socialistiska Studenter varit på ute med bolkbord Schillerska, Hwitfeldtska, Angered, Burgården, Ingrid Segerstedt och Katrinelunds-
gymnasierna samt på Göteborgs universitet, på pedagog- och humanistutbildning- arna.

Huvudkampanjen har varit kamp mot rasism och högerpolitik - stoppa sverigedemokraterna.
Såväl elever som lärare har varit överens om behovet av en kampanj mot sd som tar upp de bakomliggan­de orsakerna till partiets framgångar som är missnöjet med de etablerade partierna och den statliga rasismen. Mest upprörda har man varit mot moderaternas rasistiska utspel.
Kampanjen kommer att fortsätta under de kommande veckor med aktivistgrupper på skolorna. Ett tjugotal elever har sagt sig vilja engagera sig på sin skola eller på fritiden i kampen mot sverigedemokraterna.
Under första veckan och helgen såldes 50 nummer av Elevkampanjens antirasisthandbok Sänk Rasismen.
Sorsch Ali
SST Göteborg

SST åker till ESF i Malmö

Kom till European Social Forum

European Social Forum (ESF) drar sig allt närmare. Mellan den 17 och 21 september hålls i Malmö debatter, seminarier och kulturaktiviteter med deltagare från hela Europa. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) mobiliserar nu för fullt, inte minst inför massdemonstrationen som hålls kl 13.00 i Rosengårds centrum med marsch till Pildamsparken, där allt avslutas med en fest.

Under forumet kommer en uppsjö av högaktuella teman att diskuteras; bostadskamp, antirasism, asylrätt, miljö- och klimatfrågor, global ­handel och matkris samt mycket mer. Men RS tycker samtidigt att avståndet till Malmöborna, främst ungdomarna och de lågavlönade blir för stort, då ESF-ledningen tar ut avgifter på mellan 200 och 500 kronor för att delta på mötena.
Det drar ner ambitionsnivån på forumet och mötena riskerar endast bli för de redan frälsta med stor plånbok.

ESF är utan tvekan en arena för nödvändiga diskussioner om hur kampen för rättvisa kan gå vidare, vilket politiskt innehåll de stora rörelser­na och den fackliga kampen behöver anamma för att nå resultat.
Därför behöver forumet var ett forum för verklig debatt.
ESF har flera dragplåster från etablissemanget som kommer att låta än mer radikala under forumet, men som sedan kommer att fatta politiska beslut som går i en helt annan rikt­ning.

Flyktingaktivister, inklusive oss från Rättvisepartiet Socialisterna (RS), som är involverade i flera asylkampanjer kommer att ställa de socialdemokrater som vägrade att ge flyktingamnesti mot väggen, och gräsrotsaktivister som kämpat för bättre lön och villkor under vårens strejker, ska inte behöva stå och hålla med LO-basen Vanja Lundby-Wedin om fackliga strategier.
RS, CWI, Socialistiska Studenter och Elevkampanjen kommer att sam­la till en livlig antirasistisk del av massdemonstrationen som en del av kampanjen Sänk Rasismen. RS kommer att samla in namnunderskrifter och kampanja på gator och skolor än­da fram till demonstrationen med antirasisthandböcker och knappar. Alla som vill hjälpa till i Malmö kan ringa 0763-25 27 90.
Mattias Bernhardsson

SST deltar i protest mot högerregeringen

Protestdag mot högerpolitiken

Demonstrera mot regeringen den 16 september

Tisdagen den 16 september öppnar riksdagen efter tre månaders sommarlov. Precis som i fjol genomförs då en protestdag mot högerpolitiken.

Samtidigt som högeralliansens attacker på sjuka, arbetslösa och arbetare har fortsatt, har nu också den ekonomiska krisen nått Sverige. Det är därför om möjligt ännu mer angeläget med massiva protester i år.
28 000 fler är arbetslösa än för ett år sedan. 24 000 varslades om avsked un­der första halvåret, en ökning med 62 procent. En- bart i Västerbotten öka­de antalet varslade från 192 första halvåret 2007 till 535 samma period i år. Och nu ökat takten.

Medan de rika, spekulanterna och storföretagen håvat in miljarder under "de goda åren" fram till nu så står arbetarfamiljerna sämre rustade än på länge. En halv miljon löntagare har lämnat a-kassan sedan valet 2006. Många familjer har stora lån. Underskotten kommer också snabbt inom kommuner och landsting, med hot om fortsatta nedskärningar trots nedgången.

Högerns nyliberala politik gör fiasko. Men Mona Sahlin (s) är trots det beredd att göra upp med högern om t ex skolan och större delen av högerns skattesänkningar. Nu behövs ett arbetaralternativ, som kämpar mot högerpolitik, mot rasism och för att de rika och storföretagen ska betala.

Septemberalliansen som arrangerar demonstrationen i stockholm den 16 september kämpar mot ▼

  • Attackerna på de sjuka och sjukförsäkringen.
  • Raseringen av a-kassan och trakasserierna av de arbets-lösa.
  • Angreppen på allmännyttans hyresrätter.
  • Den nya reaktionära skolpolitiken.
  • Privatiseringen av vård, skola, omsorg och statliga företag.
  • EG-domstolens attacker mot kollektivavtalen och de fackliga rättigheterna att bekämpa     social dumpning.
  • Övergreppen på asylrätten och de papperslösa.
  • Den nya imperialistiska utrikes- politiken och Nato-samarbetet.
  • ­Hoten mot strejkrätten från EU och LO:s och PTK:s förhand-lingar med Svenskt Näringliv.
  • FRA och övervakningssamhället.

Jan Björklundslögner avslöjas

Jan Björklunds lögner avslöjas

Utbildningsminister Jan Björklund (fp) började i
mitten av nittiotalet prata om en "flumskola i förfall". Han har upprepade gånger påstått att den svenska skolan är världsledande när det
gäller oordning, skolk, svordomar och skadegörelse och säger att det går sämre för svenska elever. Sveriges radio P1 har i programmet "Kris i skolan" granskat vad Björklund har för belägg för sina påståenden och påvisar felaktigheter i hans uttalanden.

Programmet har granskat debattartik­lar och uttalanden de senaste tolv år­en, och stämt av dem mot källor som Björklund själv har hänvisat till.
Utbildningsministern har ofta hänvisat till OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). "I ett par avseenden har ju OECD konstaterat att vi är värst i världen: vi har mest skolk, flest sena ankomster, störst skadegörelse och det grövsta och mest kränkande språkbruket", sa Jan Björklund i Me­tro den 27 december 2006.

OECD har gjort undersökningen PISA (Programme for International Student Assessment) tre gånger. Enligt analytikern Claire Shewbridge som arbetar med PISA är undersökningen från 2003 den som mest har tittat på skolklimatet. Men i den finns inga uppgifter om grovt språk, stölder eller skadegörelse. Två tabeller tar upp skolk, frånvaro och ordning; en tabell för vad rektorerna uppskattar och en för elevernas åsikter. I båda fallen hamnar Sverige ungefär i mitten av tabellen, på eller nära OECD-genom­snittet.
Samtidigt med PISA 2003 presenterades också TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), en internationell undersökning som görs av den fristående orga- nisationen IEA (International Energy Agency). Den säger inte heller något om skadegörelse, svordomar eller stök i klassrummen. Däremot visar den att svenska elever känner sig tryggast av alla medverkande länders elever. Varifrån har då Björklund fått belägg för att påstå att det är stökiga­re i de svenska klassrummen än nå­gon annanstans i världen?
 IMSS-enkäten till rektorerna innehöll även frågor om svordomar, störningar i klassrummen, skadegörelse med mera, men som inte redovisades i den internationella huvud- rapporten.

De som har gjort den svenska delen av undersökningen redovisar däremot uppgifterna i en svensk rapport, där Sverige jämförs med ett eget urval på 20 av de 50-tal länder och ­regioner som deltar i undersökningen. Även om Sverige inte är entydigt värst så är det enligt rektorerna vanligt förekom­mande med dessa problem. Men att grunda sig på denna rapport och säga "inget annat land är värre" är en onyanserad bild som saknar grund, säger Susanne Alger på Umeå universitet, en av dem som arbetade med TIMSS 2003.
Den statistiska felmarginalen i rektorstabellen är dessutom stor, medan resultatet i elevtabellen är säkert, ­enligt Elisabeth Svensson som är professor i statistik.
De sjunkande resultaten i skolan är ett argument Björklund använder. Programmet visar dock att resultaten inte alls sjunker. I DN Debatt den 7 juli 2005, och senare på samma debattsida den 5 maj 2006, påstår utbildningsministern att Sverige i ma- tematik och naturvetenskap ligger på den undre halvan av tabellerna. Det grundar han på PISA 2003 som tittar på läsförståelse, matematik, NO och problemlösning, samt TIMSS 2003 som undersöker kunskaper i matema­tik och naturvetenskap och skolverkets nationella utvärdering av grund- skolan. Men i PISA 2003 ligger Sveri­ge, tvärtemot Björklunds påståenden, i tabellernas övre tredjedel eller i mitten, och i samtliga fall över OECD-genomsnittet.
I radioprogrammet talar man med Claire Shewbridge som är analytiker på OECD och som säger att det inte finns någon skillnad i svenska elevers presterande mellan PISA 2000 och PISA 2003. Sedan Björklunds debattartiklar har ännu en PISA-undersökning kommit, men inte heller den vi- sar på nedgång för Sveriges del, säger Shewbridge.

FN-organet Unctads rapport från 2005 placerade Sverige på första plats av 196 länder, när det gäller utbildningsnivå och styrkor inom forskning och utveckling.
"Kris i skolan" visar att Björklund har fel jämfört med källor som han själv har hänvisat till. Att Sverige ligger över OECD- genomsnittet i läsförståelse har han uppenbarligen inte bidragit till!
Problemen i dagens skola är för li­te resurser och ständiga nedskärning­ar, och Björklunds föreslagna refor- mer löser ingenting. Det behövs fler lärare, mer elevvårdande personal och en utbildning som anpassas efter elevernas behov och inte tvärtom.
Johanna Evans
SST Luleå

RSS 2.0