För ett socialistiskt Iran

Intervju med iransk studentledare

Parisa Nasrabadi är medlem i Socialistiska Studenter i Iran. En av de rörelser som lett tusentals studenter i kamp och ger ut en underjordisk dagstidning ”Gatan”. Efter den stora massrörelse som skakat den islamiska regimen har hon fått fly landet i rädsla för sitt liv. Efter tre veckor i Sverige träffar Offensiv henne för en intervju.

parisa bild

– Efter presidentvalet möttes regimen av en massrörelse de inte räknat med. Det var en ilska som funnits i trettio år som kom upp till ytan. Den ”reformistiska” vingen av regimen som förlorat valet togs själva på sängen av motståndet som blossade upp. De hade nu ofrivilligt hamnat som symboler för en rörelse de inte kunde kontrollera.

Parisa berättar att de första att gå ut på gatorna var medelklassen, men hur protesterna snabbt växte till att inkludera alla skikt i samhället.

– Studenter, arbetare, kvinnor, sociala rörelser, hbt-rörelsen – Massrörelsen radikaliserades snabbt och handlade om mer än bara valfusket. Det var en rörelse mot hela regimen och dess diktatur, berättar hon.

– Mosavi och ”reformisterna” hamnade mitt i massrörelsen och hade inget annat val än att fortsätta. Men för oss som socialister har det varit viktigt att distansera oss från dem. De har inget alternativ, de är en annan del av regimen. De har inget svar på de frågor som arbetare, kvinnor, studenter och andra förtryckta står inför. De har ingen alternativ ekonomisk politik, förklarar Parisa.

– Nu har, som ett resultat av kampen, rörelsen insett att striden måste fortsätta och att Mosavi och andra ”reformister” inte har någon lösning, däremot används de som symboler mot regimen.

– Kampen i Iran idag befinner sig i en känslig punkt. Den måste ta nya steg för att gå framåt. Studenterna spelar idag en viktig roll för att radikalisera rörelsen. Studentrörelsen har en radikal tradition i Iran och är en del av ungdomsrörelsen som varit protesternas spjutspets för kvinnors och andra förtrycktas rättigheter. Majoriteten av befolkningen är under 30 år.

iran student demmo

– Det är en farlig situation för alla men den är nödvändig. En viktig skillnad från tidigare är att folket tappat rädslan för regimen trots den brutala repressionen. En sak som är säker är att de kommer aldrig att kunna vrida tillbaka klockan till innan valet. Befolkningen har vaknat.

Parisa berättar självsäkert om vad hon ser som alternativet till den trettioåriga diktatur som hon växt upp under hela sitt liv.

– Framtidens förändring ligger i arbetarklassens självorganisering. Arbetare har deltagit i massrörelsen, men inte som en organiserad klass. Vi försöker knyta an arbetarklassen att ta större plats i rörelsen.

– Det har varit strejker och arbetarprotester. Men det har varit isolerade aktioner från olika arbetsplatser. Vad som behövs är en gemensam organisering.

Hon förklarar att det idag finns en stor skillnad från tidigare.

– Då arbetare i Iran framförallt har tillfälliga jobb har man tidigare inte vågat strejka. Nu står man inför en helt annan situation då man inte fått lön på flera månader och därför känner att man inte har mycket anat val.

Socialister är inte ensamma att förstå att arbetarklassen är de som har styrkan till att förändra samhället i grunden. Regimen själv vet det och däri ligger bakgrunden till den hårda repression som drabbat arbetare som tagit kamp. Idag saknar arbetare en egen klassorganisation, de har inget massparti och ingen fackförening därför har rörelsen inte avancerat mer.

Parisa menar att en av svagheterna i rörelsen är att arbetarklassen inte fullt ut deltagit som klass.

– Därför har vi studenter lagt ned mycket tid på att försöka knyta band mellan arbetarna och studenter. Arbetarna måste inte bara integreras i rörelsen de måste ställa sig i täten.

Hon är dock övertygad om att arbetarklassen inom en snar framtid kommer att kliva fram i massiv skala. Oljearbetarnas strejk har varit en radikaliserande faktor. I Iran idag sker det en strejk var femte dag.

Att arbetarklassen kommer ge sig in i kampen förklarar Parisa med att de nu inte bara drabbas av statens repression utan även resultatet av den ekonomiska krisen. Hon beskriver arbetarnas situation som fruktansvärd.

– Arbetare lever under omänskliga förhållanden. De möter fattigdom, har dåliga arbetsförhållanden, måste ha två till tre jobb och kanske ändå inte får ut sin lön. Marx ord har aldrig varit mer sant ”Arbetare har inget att förlora annat än sina bojor”.

Iranska regimen använder sig av propaganda mot västimperialismen för att slå ned på rörelsen. Men befolkningen genomskådar deras tomma fraser.

– Irans ekonomiska och politiska kris har lett till att skrämselpropagandan inte biter längre. Däremot har jag svårt att se hur USA skulle lyckas med en invasion. Det skulle inte vara lika lätt som när de gick in i Afghanistan och Irak.

– Det har inte samma förutsättningar. Sen har befolkningen sett vad de har betytt för folken i dessa länder. Dessutom är det mycket som är dubbelspel från både Iran och väst. De har ju handelsförbindelser med varandra men ingen av dem vill nämna det för sitt propagandakrig.

Parisa är övertygad om vad som kan lösa den desperation som det iranska folket befinner sig i.

– All kamp för demokrati är en kamp för socialism. Jag tror inte vi kan få demokrati genom de socialdemokratiska ledarna eller andra reformister. De har inget att erbjuda oss i vår kamp för frihet och social rättvisa.

Parisa ger sin bild på framtiden som går helt i linje med den ryske revolutionären Leo Trotskijs teori om den permanenta revolutionen.

– Irans framtid är viktig för hela Mellanöstern. Iran är en imperialistisk makt i regionen. De ger sitt stöd till islamiska grupper som Hizbollah och Hamas. Men Iran kommer att spela en viktigare roll för framtiden. Hela regionen skulle förändras om socialismen segrade i Iran. En seger för motståndet skulle snabbt sprida sig till andra länder i regionen. Mellanöstern kommer att förändras i grunden av händelseutvecklingen i Iran.

Parisa ser ett nytt Iran framför sig och en ny typ av organisering.

– Den gamla vänstern är splittrad och har begått stora misstag. Stalinistiska Tudeh ger idag sitt stöd till Mosavi dessutom ger de sitt stöd till Hizbollah och Hamas. De har helt bränt sig hos befolkningen. Andra grupper är sekteristiska och ställer sig på sidan om rörelsen, men de är helt isolerade, förklarar Parisa.

– Bland de unga förs diskussionerna på ett helt annat stadium. Socialistiska Studenter och de unga vi organiserar oss i rörelsen, vi är inte sekteristiska men inte heller opportunistiska. Vi lyfter fram socialismen men ger i dagsläget inte vårt stöd till något av de små partierna. Trotskistiska idéer har också blivit populära på universitetet och studiecirklar sker i hemlighet.

– Vi menar att vad som behövs är ett socialistiskt massparti, ett revolutionärt arbetarparti. Ett progressivt parti som är rotat i arbetarklassen, studentrörelsen, de sociala rörelserna. Detta kan bara växa fram av att socialister ger sig in i rörelsen och ger vägledning. Men i grund och botten handlar det om hur arbetarklassen agerar. Det finns idag stora förutsättningar för socialister att växa. Vi vill bygga en mäktig socialistisk rörelse för ett socialistiskt Iran länkad till kampen för socialism internationellt.

Intervju: Kristofer Lundberg


Universitetsstrejk i Frankrike


I fredags marscherade studenter och universitetslärare tillsammans i över 20 städer runt om i Frankrike mot regeringens utbildningsreformer.  I Sverige är vi bekanta med ordet ”reform” som en synonym för nedskärningar. Demonstrationer ordnades i bl.a. Paris, Marseille, Toulouse och Strasbourg där de 2000 protestorna blev tårgasad av polisen. Drygt 40 % av lektionerna har blivit inställda och hälften av alla lektorerna strejkar, vissa sedan 3 veckor tillbacks.
Kampen mot regeringen förväntas trappas upp och en nationaldemonstration är planerad för tisdag i Paris.

The Guardian

John Tumpane SST Göteborg

15 000 studenter protesterar i Dublin

Idag trotsade 15 000 irländska studenter det dåliga vädret i Dublin för att demonstrera mot hotade universitetsavgifter. Irland har drabbats hårt av den ekonomiska krisen och för att betala för kapitalisternas misstag har regeringen infört massa nedskärningar i alla sektorer bl.a. på universiteten. Utbildningsministern har hotat införa universitetsavgifter för att kunna tjäna in mer pengar till samma regering som nyligen annonserade ett €5 miljarders räddningspaket för bankerna. Studenterna menar att man borde skänka mer pengar till utbildningssektorn under krisen istället för att skära ner på resurserna.

Det sägs skämtsamt att den enda skillnaden mellan Irland och Island är en bokstav och sex månader, men den analogin kan snart bli verkligheten. Och precis som studenter och ungdomar har spelat en nyckelroll på Island så ser vi att de också har tagit en ledande roll i Dublin.  Studenterna var ut på gatorna ikväll för att protestera mot nedskärningarna i utbildningssektorn men framförallt för att skicka en varningskott till regeringen som tros ville införa universitetsavgifter. Det visar tydligt den förändrade stämningen som finns i många europeiska länder just nu att studenterna protesterade innan förslaget har även diskuterats av den irländska regeringen. Detta var också en viktig lärdom av islandskampen, att man inte väntar och ser utan man går man ur huse för att visa politikerna sin vilja och ställa sina krav.  Studenterna har idag skickat en tydlig signal till ministern att de inte kommer att acceptera avgifter.

John Tumpane, SST Göteborg

Studenternas röster ska höras på Island

Den 29 januari tågade Róskva röda studenter från Isländska universitet till parlamentet for att forsäkra en kommande regering om att studenterna är beredda på att kämpa för sina rättigheter. De overlämnade en kravlista, samma krav som den fällda regeringen fick i december då studenterna protesterade mot nedskärningarna.

Diskussionerna om att formera en ny regering mellan Gröna vänsterpartiet och socialdemokraterna, som ska styra fram till nyvalet i vår hade pågått sedan tidig morgon i parlamentshuset. Socialdemokraterna hade meddelat att det nu inte fanns några avgörande frågor kvar att diskutera och att mötet gått bra. Det var nu ett perfekt tillfälle for studenterna att resa sina krav.

Med en röd banderoll i täten, med texten "utbildning först", röda fanor, trummor och plakat marscherade de bestämdt till parlamentet. På ett av studenternas plakat syns texten "Med utbildning bygger vi landet" detta ar en kritik mot såväl polismakten som regeringen, på polisens vapensköld finns texten "Med lag bygger vi landet". Detta är en polismakt som blivit hårt kritiserad av massrörelsen rest frågan om behovet av en ny polisapparat. Med talkörer som utbildning är makt, stördes politikernas möte.

Vi är här för att försäkra oss om att politikerna inte glömmer bort oss, att när de förhandlar därinne ska de veta att vi har våra krav. Vi vill sätta utbildningen på agendan. Utbildning är viktigt for hela samhället, vi behöver utbildningen, samhället behöver utbildade. Det är vi unga som ska bygga upp det har samhället som de raserat, säger Bergpora Snabjornsdottir till Offensiv

Vi vill påminna en eventuell ny regering om att landets framtid vilar i våra hander. Vi vill ha en utbildning som vi fortjänanar, säger Anna Finnborgadottir.

Vi vill ha en första klassens utbildning, vi är den generation som ska bygga samhället. Här är vi, glöm inte det, säger Bergpora Benediktsdottir

Kristofer Lundberg i Reykjavik

Studenter spelar en nyckelroll i Islands revolt

Róskva, röda studenter är en vänster studentorganisation som samlar socialistiska studenter under sitt tak pa det statliga universitetet. Róskva röda studenter är en organisation med allt från reformister till radikalvanster. De beskriver sig som en allians av socialt tänkande och har funnits i 20 ar. De stödjer inte något politiskt parti idagsläget och har ett hundratal aktiva på universitetet. Socialistiska Studenter i Göteborg har talat med Sigurdur Kari Árnason en av dess kanditater i valet till studentfullmäktige.
 

Sigurdur Kari Árnason


Under hösten har islandska studenter haft det otroligt svårt i och med den ekonomiska krisen som slagit mot landet. De som har lån i andra valutor har det ännu svarare, berättar Sigurdur Kari Árnason

Röda studenter menar att kampen för studenternas rättigheter är lika viktig utanför univesitetet som på universitet. Det är politiska beslut som avgör framtiden för studenterna och då måste man också vara delaktig i den politiska kampen, säger Sigurdur

Vi forsöker att vara studenternas röst, säger han och fortsätter, nar krisen slog till ville regeringen i december skära 2 billioner IKR, efter protester och en skrivelse fran Róskva roda studenter och studentfullmäktige där vi styrt i två år backade regeringen delvis, vi kunde dock ha gjort mer tror jag men det blev en nedskärning på 1 billjon ISK, berättar Sigurdur.

När en ny regering nu troligen kommer att formeras mellan Gröna vänsterpartiet, socialdemokraterna och progressiva partiet som ar ett centerparti maste vi fortsätta att kämpa. Vi kommer att overlämna en kravlista första dagen regeringen är tillsatt, med studenternas krav, bland annat stopp pa nedskärningar, mer resurser till utbildning. Vi vill ha en första klassens utbildning, det är extra viktigt nu i krisen da det inte finns några arbeten att få, säger han.

Nu ar det tid att visa färg för oss, socialdemokraterna är inte fri från ansvar, de satt med i den förra regeringen. Vi i Róskva röda studenter är socialister, för oss spelar det ingen roll vem som sitter i regeringen. Om de inte genomför forbättringar för oss maste vi kämpa mot dem. Men vi hoppas de lyssnar pa vara krav, de kommer vara under en stor press, de vill ju ha våra röster i nästa val som kommer vara i vår, vill de det sa måste det till förändring, poängterar Sigurdur.

Det ar historiska tider nu, säger, Sigurdur. Islänningarna brukar inte ta till gatorna, men folket kom tillbaka gång pa gång varje dag tills dess att regeringen lämnade in. Den konservativa högerregeringen ar äntligen borta för första gången sedan 1991, men kampen måste fortsätta och vi hoppas studenter kommer ta en mer aktiv del i de fortsatta protesterna.

Sigurdur hoppas i framtiden få se mer samarbete mellan studentorganisationen och arbetarklassen, framförallt fackföreningarna. En paroll som måste resas är folket före pengar, avslutar han.

Intervju Kristofer Lundberg i Reykjavik

Generalstrejk i Italien

Kampen för skolan fortsätter, 300 000 demonstrerade i Rom

”Vi kommer inte att betala för krisen.” Det var huvudslogan för de 200 000 elever och universitetsstudenter som marscherade genom Rom den 14 november. ”Om de blockerar vår framtid, blockerar vi staden”, ropade de, och det är exakt vad som hände.

De kom från hela Italien – från norr, de centrala delarna, söder och öarna – för att delta i den senaste massaktionen i ”vågen” av studentprotester som har svept fram över Italien.
Tusentals fler som inte kunde ta sig till Rom deltog i lokala demonstra­tioner.
Den 14 november var också dagen för en landsomfattande strejk för universitetsanställda och forskare. 100 000 lektorer, forskare, tekniker och administrationsanställda, många av dem ”osäkra”, tog del i en parallell demonstration i Rom som organiserades av två av de största fackföre­ningarna, Cgil och Uil.

Denna enorma rörelse, den största inom utbildning på över 20 år, riktar sig mot Gelminireformerna, som kommer att innebära stora nedskärningar, förlorade jobb och privatiseringar från grundskolor till universitet. Det har växt i över en månad med studenter och föräldrar som har ock­uperat skolor och universitet, och lektioner har ägt rum ute på lokala torg för att visa vad reformerna verkligen innebär.
Lotta, CWI i Italien, har yrkat för en landsomfattande 24-timmars generalstrejk för att koppla ihop studen­terna, föräldrarna och anställda inom utbildningen med arbetare i den offentliga och privata sektorn som ock­så attackeras av Berlusconis höger- regering.

Under månaden som har gått har, utöver universitetsstrejken, offentligt anställda varit inblandade i regionala strejker och en landsomfattande strejk mot deras senaste lönebud; fackföreningarna har organiserat en generalstrejk som mobiliserade 2 miljoner arbetare; 1 miljon arbetare och studenter marscherade i Rom på sam­ma dag som den landsomfattande skolstrejken; transportarbetare har stannat hela städer i en landsomfattande strejk för bättre löner; anställda inom detaljhandeln har deltagit i en landsomfattande strejk, också för hö­gre löner, och inofficiella strejker har paralyserat flygbolaget Alitalia i protest mot tusentals förlorade jobb och attacker på arbetsvillkor när företaget säljs ut.
Nu ser det ut som att den ”heta hösten” kommer att gå vidare i en ”het vinter”.
Under pressen från rörelsen, speciellt i den offentliga sektorn och från metallarbetarna som dessutom utlyst en egen landsomfattande strejk i december, har den största fackförening­en, Cgil, tvingats utlysa en landsom- fattande generalstrejk den 12 december.

Kampkommittéer borde nu bildas i varje skola, på varje universitet och arbetsplats för att mobilisera för strejken och säkra bredast möjliga deltagande.
Representanter från dessa kommittéer borde sedan mötas på lokal och nationell nivå för att diskutera vä­gen framåt för rörelsen efter strejken.  

Christine Thomas
(ISR i Italien)

60 000 marscherar i Dublin mot nedskärningar i utbildningssektorn


Motstånd till regeringens brutala budget


En enorm manifestation mot utbildningsnedskärningar vilket organiserades av lärärförbunden samlade fler än 60 000 lärare, föräldrar och elever på Dublins gator och torg igår. Uppemot 150 000 har nu deltagit i protester runtom i landet för att visa sitt motstånd till de brutala nedskärningarna som annonserades i regeringens budgetförslag för några veckor sedan – bl.a. 25 000 i Cork, Irlands andra stad. Det finns en oerhörd och bred ilska mot regeringens nedskärningar som leder till att Irland nu har den högsta lärare/elev kvot i Europa och en drastisk försämring i utbildningsnivån som erbjuds ungdomar

Socialist Partys (CWI Irland) material var väl bemött: 5000 flygblad utdelades, 250 tidningar såldes och många nya medlemskontakter skaffades under demonstrationen. Socialist Youth (ISR Irland) organiserade en grupp högstadie- och gymnasielever under manifestationen och träffade många nya nyfikna som ville delta i elevkampanjen mot nedskärningarna.

CWIs och ISRs medlemmar betonade vikten att demonstrationen var ett betydesfullt steg men att en stark och bred kampanj måste nu bildas.  De förespråkade att demonstranterna skulle bilda lokala kampanjgrupper som består av lärare, föräldrar och elever som tillsammans ökar motståndet och därmed trycket på regeringen. De kallade också på facken att organisera och utlysa en generalstrejk för att besegra över alla nedskärningarna som lades fram i budgeten.

Socialist Youth (ISR Irland)
http://www.socialistworld.net/eng/2008/12/07irelaa.html

Frankrike: Strejk mot skolnedskärningar

Den 20 november demonstrerade mer än 250 000 lärare och elever i Frankrike samtidigt som hälften av alla lärare var ute i strejk.
Protesterna riktade sig mot de stora nedskärningar som drabbar hela utbildningssystemet, från förskolor till universitet.

Då strejken blev lyckad, med massiv mobilisering, öppnar den upp för en landsomfattande strejkrörelse.
Fackföreningsledningen befinner sig under stor press att utlysa en ny strejk mycket snart, men vägrar än så länge att göra det.

CWI i Frankrike, Gauche Révolutionnaire, för fram kravet på en gene­ralstrejk i december kring gemensamma mål som att stoppa privatiseringar och nedskärningar i offentliga sektorn och att stoppa nedläggningar och avskedanden i den privata sektorn.

Karin Wallmark

Masskampen för rätten till fri utbildning


Cgil utlyser landsomfattande generalstrejk ”Vi kommer inte att betala för krisen.” Det var huvudsloganen för de 200 000 elever och universitetsstudenter som marscherade genom Rom den 14 november. ”Om de blockerar våran framtid, så blockerar vi staden” ropade de, och det är exakt vad som hände.

De kom från hela Italien – från norr, centrala delarna, söder och öarna – för att delta i den senaste mass aktionen i ”Vågen” av studentprotester som har svept över Italien.
Tusentals fler som inte kunde ta sig till Rom deltog i lokala demonstrationer. Även Erasmus studenter protesterade utomlands i Paris, Frankrike, London, Madrid, Bryssel och på andra ställen. Den 14 november var också dagen för en landsomfattande strejk för universitets anställda och forskare. 100 000 lektorer, forskare, tekniker och administrations anställda, många av dem ”osäkra”, tog del i en parallell demonstration i Rom som organiserades av två av de största fackföreningarna, Cgil och Uil.

En massrörelse

Denna enorma rörelse, den största inom utbildning på över 20 år, är emot Gelmini reformerna, som kommer att innebära stora nedskärningar, förlorade jobb och privatiseringar från grundskolor till universitet. Det har växt i över en månad med studenter och föräldrar som har ockuperat skolor och universitet, och lektioner har ägt rumt ute på lokala torg för att visa vad reformerna verkligen innebär.
När premiärministern Silvio Berlusconi hotade med att skicka in statens styrkor för att avhysa studenter inblandade i ockupationerna så spred sig protesterna ytterligare. Skrämsel och repression i skolorna har dock medfört att det framför allt är universitets studenter som nu fortsätter ockupationerna. Men tiotusentals elever deltar i lokala och landsomfattande demonstrationer.
Lotta, CWI i Italien, har yrkat för en landsomfattande 24 timmars generalstrejk för att koppla ihop studenterna, föräldrarna och anställda inom utbildningen med arbetare i den offentliga och privata sektorn som också attackeras av Berlusconis regering. Hjälpta av CWI- studentaktivister från Tyskland, Irland och England såldes vår tidning på student demonstrationen och tusentals flygblad delades ut, som förklarade hur dessa attacker är rotade i den ekonomiska krisen och reste behovet för ett antikapitalistiskt alternativ.

Generalstrejk

Under månaden som har gått, utöver den landsomfattande universitets strejken, så har offentlig anställda varit inblandade i regionala strejker och en landsomfattande strejk emot deras senaste lönebud; fackföreningarna har organiserat en generalstrejk som mobiliserade 2 miljoner arbetare; 1 miljon arbetare och studenter marscherade i Rom på samma dag som den landsomfattande skolstrejken; transportarbetare har stannat hela städer i en landsomfattande strejk för bättre löner; anställda inom detaljhandeln har deltagit i en landsomfattande strejk, också för högre löner, och inofficiella strejker har paralyserat flygbolaget Alitalia i protest mot tusentals förlorade jobb och attacker på arbetsvillkor när företaget säljs ut.
Nu ser det ut som att den ”heta hösten” kommer att gå vidare i en ”het vinter”. Under pressen från rörelsen, speciellt i den offentliga sektorn och från metall arbetarna som dessutom utlyst en egen landsomfattande strejk i december, så har den största fackföreningen, Cgil, tvingats till att utlysa en landsomfattande generalstrejk den 12 december.

Vägen framåt

Kamp kommittéer borde nu bildas i varje skola, på varje universitet och arbetsplats för att mobilisera för strejken och försäkra bredaste möjliga deltagande. Representanter från dessa kommittéer borde sedan mötas på lokal och nationell nivå för att diskutera vägen framåt för rörelsen efter strejken.
Den första Berlusconi regeringen avsattes 1994 av en massiv generalstrejk emot hans attacker på pensioner och välfärd. Men detta reser frågan om ett politiskt alternativ. Det främsta oppositions partiet, det kapitalistiska PD (demokratiska partiet), har också genomfört attacker utbildning, välfärd och pensioner när de satt i regeringen. PRC, medan man stöder rörelsen inom utbildningen, har diskrediterats av sitt deltagande i regering med PD på nationell och lokal nivå.
Genom jämförelser med studentrörelsen 1968 (då Italien var inledningen till en massarbetarrörelse) har pressen beskrivit studenterna inbladade i ”Vågen” som opolitiska. Men de slogans och krav man har emot privatiseringar och för offentlig utbildning är klart politiska. Det är etablerade politiska partier som majoriteten av studenterna avvisar i en situation där det inte finns någon ideologisk referenspunkt till vänster.
Denna rörelse har potentialen för att lägga grunderna för bygget av ett mass antikapitalistiskt parti av arbetare och unga i Italien. Den kan också bidra till att revidera den kommunistiska kämpaglöden i PRC, även om det inte alls är säkert.  

Christine Thomas, Lotta (ISR i Italien)

http://www.socialisterna.org/sv/2/1/3587/

Irland: Nej till EU konstitutionen

Irlands Nej till Lissabonfördraget chockar samhällstopparna

Privatiseringar och arbetarnas rättigheter nyckelfrågor i folkomröstningen
Med ett valdeltagande som var högre än normalt för en folkomröstning, 53,1 procent, förkastades Lissabonfördraget (den omdöpta EU-konstitutionen) klart och tydligt i Irland torsdagen den 12 juni med 53,4 mot 46,6 procent. Då nejsidan låg efter i alla opinionsundersökningar, fram till sista veckan, är detta en enorm chock för det politiska etablissemanget och storföretagen på Irland.

Detta är också en viktig seger för EUmotståndare och en förlust för storföretagen och den politiska elit som kontrollerar EU.

Vad sker nu? Detta resultat innebär inte att Lissabonfördraget har försvunnit. Sanningen är troligen så att EU-etablissemanget inte vet exakt vad de ska göra men är helt inställda på att gå vidare. EU:s förberedelse för en intensifiering av konkurrensen med USA och Kina, och jakten på marknader, resurser och inflytande är viktigt för dem. Om, efter detta resultat, ratificeringen av fördraget fortsätter av respektive regeringar är det troligt att de kommer att försöka gå vidare. De kommer troligen att försöka pressa Irland att rösta igen eller hota irländarna att de kommer att "lämnas kvar"!

Vad som är klart är att den bästa uppföljaren till denna seger är ett aktivt svar från arbetande människor, att människor att aktiverar sig på arbetsplatserna, bostadsområdena, skolorna och universiteten för att bygga en opposition mot kapitalistisk nyliberal politik. Socialist Youth - Socialistiska Studenters systerorganisation på Irland  kommer att göra allt i sin makt att hjälpa till i bygget av sådana kampanjer och rörelser. Resultatet avslöjar den helt avgörande klyftan mellan arbetande människor och etablissemanget, inklusive ledningen för labourpartiet och fackföreningarna. Detta visar på det viktiga behovet av att bygga ett nytt massparti för arbetande människor.

Socialist Youth
International Socialist Recistance

1 maj Göteborg

På 1 Maj i Göteborg gick Socialistiska Studenter med Socialistiskt 1 maj. Demonstrationen ställde upp kl 14.00 och marscherade sedan 15.30 till Brunnsparken där det hölls tal från Rättvisepartiet Socialisterna, Kommunal, Iraks arbetarkommunistiska parti, Irans kommunistiska parti - Komala, Elevkampanjen och Kurdiska kulturföreningen. Mellan 400 och 500 gick som mest i demonstrationen.


image7

image8

image9

image10


 


Grekland i revolt: Vår utbildning är inte till salu

Grekland i revolt: "Vår utbildning är inte till salu"

Den grekiska regeringen försökte gå vidare med förslaget om privatisering av högskoleutbildningen från 2006 i tron om att det skulle bli en enkel uppgift. Men regeringen gjorde en fatal felbedömning. Deras privatiseringspolitik resulterade i den största universitetsrörelsen sedan 1979-82. Utbildningssektorns alla delar drogs med i en protestvåg som den yngre generationen hittills inte sett maken till.

Under ungefär tio månader har grekisk politik och samhällsdebatt dominerats av striden om utbildningen.
Den 8 mars lyckades regeringspartiet ny demokrati (ND) till slut få igenom sitt förslag om privatiseringar av universiteten i parlamentet. Men till deras bestörtning fortsatte proteströrelsen också efter att förslaget hade klubbats till lag.
Sedan två månader tillbaka är 250 universitet ockuperade. Det är den tredje vågen av ockupationer och demonstrationer till försvar för utbildningssystemet som ägt rum på tio månader. Och det är inte bara studenterna som protesterar. Universitetslärarna har vägrat att avsluta sin obegränsade strejk - i form av upprepade 5-dagarsstrejker - som pågått sedan slutet på januari.


Strejker och ockupationer

Universitetslärarfackets kongress, som hölls första veckan i mars, drev den styrande klassen i Grekland mot desperationens rand när den gav sitt fulla stöd för fackets vänsterfalang och på så sätt för lärarstrejken.
Kunde det bli värre än så för regeringen? Ja! Universitetslärarna har nu dessutom deklarerat att man kommer att vägra att omsätta lagen i praktik, också efter att den röstats igenom i parlamentet.
I försöken att slå tillbaka utbildningsprotesterna tog regeringen till repression. 8 mars deltog mellan 30 000 och 35 000 studenter i vad som var den största demonstrationen sedan rörelsens början. Demonstrationen dränktes i tårgas. Omkring 69 studenter fick föras till sjukhus och 61 greps. Trots detta misslyckades polisbrutaliteten grundligt med att skrämma rörelsen. På den senaste veckans studentmöten har majoriteten röstat för fortsatta ockupationer. Och universitetslärarnas fack har röstat för ännu en 5-dagarsstrejk.
Regeringen lyckades visserligen få igenom sitt förslag i parlamentet, men man misslyckades med att ändra konstitutionens 16:e paragraf. Det nederlaget är mycket allvarligare än den pyrrhusseger som parlamentsomröstningen gav.
Den 16:e paragrafen tillåter nämligen inga privata universitet och "garanterar" rätten till fri utbildning i offentlig regi för alla greker. Alla ändringar i konstitutionen kräver en omröstning i två på varandra följande parlamentssammanträden, där minst 60 procent eller 180 av 300 ledamöter måste ställa sig bakom förslaget.


Helomvändning

Ledningen för Papandreous socialdemokratiska parti, PASOK, har hånats för att man först ställde sig bakom 16:e paragrafen. Med hjälp av det stödet, hade regeringen kunnat fatta ett enkelt beslut, men den enorma student- och lärarrörelsen tvingade Papandreou till en helomvändning.
Detta innebar, förstås, att han blev förlöjligad ännu en gång, men för proteströrelsen var Papandreous helomvändning en tydlig seger.
Medan regeringens förlust ifråga om paragraf 16 är definitiv och mycket allvarlig och dessutom orsakar enorm frustration för den styrande klassen, är segern ifråga om utbildningsförslaget ihålig, eftersom den vanns till ett mycket högt pris och kanske aldrig kommer att omsättas i praktiken.


Hur gå vidare?

Proteströrelsens styrka möjliggjorde segern, trots de misstag som ledningen gjorde och trots att protesterna inte samordnats. Det finns visserligen en nationell kommitté, men den fungerar inte fullt ut, vilket inte heller stadskommittéerna gör.
De två största krafterna bakom studentrörelsen, kommunistpartiets ungdomsförbund och EAAK, en utsplittring från kommunistpartiet, samarbetar inte med varandra. Studenternas ledare tycks heller inte ha för avsikt att söka stöd hos arbetarklassen. Varken på lokal eller nationell nivå försöker de uppmana GSEE (grekiska LO) att arrangera en generalstrejk.
Slutligen visar studentledarna alltför stor tolerans mot anarkistiska grupper (med undantag för kommunistpartiet, som istället går åt andra hållet och säger att alla anarkister är provokatörer). De här grupperna deltar i demonstrationerna i full mundering - med stenar, påkar, Molotovcocktails o s v - och spelar rollen av självutnämnda försvarare, men de har ingenting att göra med rörelsen. De har aldrig deltagit på studenternas möten och aldrig föreslagit några alternativ till den stat de påstår sig bekämpa på varje demonstration.
Xekinima, grekiska CWI, tror fortfarande att en seger är möjlig, trots att delar av rörelsen börjar visa tecken på utmattning (80 universitetsockupationer har avbrutits under de senaste veckorna).


Samordna kampen

Xekinima kämpar för att utveckla kampen. I nuläget ser våra förslag ut så här:
  • Ingen reträtt: fortsatta ockupationer, nationella mobiliseringar varje vecka och dagliga initiativ i städerna.
  • Lagen kan förpassas till papperskorgen! Följ den franska CPE-rörelsens exempel eller hämta inspiration från de bästa erfarenheter grekiska studenter gjorde 1979, när de fick den dåvarande premiärministern Karamanlis att dra tillbaka "lag 815".
  • För ordentlig samordning av rörelsen. Utarbeta en nationell handlingsplan. Ledamöterna till städernas kommittéer och till den nationella ledningen bör utses på massmöten.
  • Sök stöd hos arbetarklassen. Kampanja för en 24-timmars generalstrejk bland gräsrötterna på arbetsplatserna och tvinga GDEE:s nya ledarskap att agera genom att kalla till en 24-timmarsstrejk.
  • Försvara demonstrationerna mot polisbrutalitet genom förbättrad organisering.
  • Sammankoppla de kommande universitetsvalen med den nuvarande rörelsen. För gemensamma listor för hela den vänster som lett protesterna (ett nationellt block av vänsterstudenter). Om det här sker, kommer ND:s ungdomsgrupp att förlora sin ställning som den största kraften bland universitetsstudenter - precis som deras kollegor på nationell nivå kommer att hamna under vänsterblockets politiska kontroll.
Andros Payiatsos
Xekinima (CWI Grekland)

Frige fängslade studenter i Iran

I lördags genomfördes en manifestation i Göteborg.
Manifestationen för de fängslade studenterna i Iran samlade över 100 personer.
Bakgrunden är att över 30 studenter har gripits av den islamiska regimen efter studentdemonstrationerna den 16 azar (den 7 december).


Organisatörer var Arbetarnas Väg, Irans arbetarkommunistiska parti, Irans förenade arbetarkommunistiska parti, Irans kommunistiska parti i Kurdistan - Komala, Iransarbetarkommunistiska parti hekmatisterna och Rättvisepartiet Socialisterna.

Ett positivt inslag på manifestationen är att arbetarnas och studenternas kamp i Iran har enat den annars splittrade iranska vänstern.
För att på allvar utmana regimen borde ett initiativ tas om att enas runt ett gemensamt kampprogram och ett massarbetarparti som kan ena arbetarklassen, kvinno- och studentrörelsen.

Kim Holmstedt
SST Uddevalla

RSS 2.0