Kristallnatten 2011

Socialistisk Studenter deltog på Kristallnattendemonstrationer i Göteborg 800 deltagare, Borås 70 deltagare, Uddevalla 50 deltagare och i Malmö 300 deltagare. SST menar att Kristallnattens uppmärksammande måste kopplad till kampen mot rasism idag och mot de klassorättvisor som göder rasismen.

RSS 2.0