För ett socialistiskt Iran

Intervju med iransk studentledare

Parisa Nasrabadi är medlem i Socialistiska Studenter i Iran. En av de rörelser som lett tusentals studenter i kamp och ger ut en underjordisk dagstidning ”Gatan”. Efter den stora massrörelse som skakat den islamiska regimen har hon fått fly landet i rädsla för sitt liv. Efter tre veckor i Sverige träffar Offensiv henne för en intervju.

parisa bild

– Efter presidentvalet möttes regimen av en massrörelse de inte räknat med. Det var en ilska som funnits i trettio år som kom upp till ytan. Den ”reformistiska” vingen av regimen som förlorat valet togs själva på sängen av motståndet som blossade upp. De hade nu ofrivilligt hamnat som symboler för en rörelse de inte kunde kontrollera.

Parisa berättar att de första att gå ut på gatorna var medelklassen, men hur protesterna snabbt växte till att inkludera alla skikt i samhället.

– Studenter, arbetare, kvinnor, sociala rörelser, hbt-rörelsen – Massrörelsen radikaliserades snabbt och handlade om mer än bara valfusket. Det var en rörelse mot hela regimen och dess diktatur, berättar hon.

– Mosavi och ”reformisterna” hamnade mitt i massrörelsen och hade inget annat val än att fortsätta. Men för oss som socialister har det varit viktigt att distansera oss från dem. De har inget alternativ, de är en annan del av regimen. De har inget svar på de frågor som arbetare, kvinnor, studenter och andra förtryckta står inför. De har ingen alternativ ekonomisk politik, förklarar Parisa.

– Nu har, som ett resultat av kampen, rörelsen insett att striden måste fortsätta och att Mosavi och andra ”reformister” inte har någon lösning, däremot används de som symboler mot regimen.

– Kampen i Iran idag befinner sig i en känslig punkt. Den måste ta nya steg för att gå framåt. Studenterna spelar idag en viktig roll för att radikalisera rörelsen. Studentrörelsen har en radikal tradition i Iran och är en del av ungdomsrörelsen som varit protesternas spjutspets för kvinnors och andra förtrycktas rättigheter. Majoriteten av befolkningen är under 30 år.

iran student demmo

– Det är en farlig situation för alla men den är nödvändig. En viktig skillnad från tidigare är att folket tappat rädslan för regimen trots den brutala repressionen. En sak som är säker är att de kommer aldrig att kunna vrida tillbaka klockan till innan valet. Befolkningen har vaknat.

Parisa berättar självsäkert om vad hon ser som alternativet till den trettioåriga diktatur som hon växt upp under hela sitt liv.

– Framtidens förändring ligger i arbetarklassens självorganisering. Arbetare har deltagit i massrörelsen, men inte som en organiserad klass. Vi försöker knyta an arbetarklassen att ta större plats i rörelsen.

– Det har varit strejker och arbetarprotester. Men det har varit isolerade aktioner från olika arbetsplatser. Vad som behövs är en gemensam organisering.

Hon förklarar att det idag finns en stor skillnad från tidigare.

– Då arbetare i Iran framförallt har tillfälliga jobb har man tidigare inte vågat strejka. Nu står man inför en helt annan situation då man inte fått lön på flera månader och därför känner att man inte har mycket anat val.

Socialister är inte ensamma att förstå att arbetarklassen är de som har styrkan till att förändra samhället i grunden. Regimen själv vet det och däri ligger bakgrunden till den hårda repression som drabbat arbetare som tagit kamp. Idag saknar arbetare en egen klassorganisation, de har inget massparti och ingen fackförening därför har rörelsen inte avancerat mer.

Parisa menar att en av svagheterna i rörelsen är att arbetarklassen inte fullt ut deltagit som klass.

– Därför har vi studenter lagt ned mycket tid på att försöka knyta band mellan arbetarna och studenter. Arbetarna måste inte bara integreras i rörelsen de måste ställa sig i täten.

Hon är dock övertygad om att arbetarklassen inom en snar framtid kommer att kliva fram i massiv skala. Oljearbetarnas strejk har varit en radikaliserande faktor. I Iran idag sker det en strejk var femte dag.

Att arbetarklassen kommer ge sig in i kampen förklarar Parisa med att de nu inte bara drabbas av statens repression utan även resultatet av den ekonomiska krisen. Hon beskriver arbetarnas situation som fruktansvärd.

– Arbetare lever under omänskliga förhållanden. De möter fattigdom, har dåliga arbetsförhållanden, måste ha två till tre jobb och kanske ändå inte får ut sin lön. Marx ord har aldrig varit mer sant ”Arbetare har inget att förlora annat än sina bojor”.

Iranska regimen använder sig av propaganda mot västimperialismen för att slå ned på rörelsen. Men befolkningen genomskådar deras tomma fraser.

– Irans ekonomiska och politiska kris har lett till att skrämselpropagandan inte biter längre. Däremot har jag svårt att se hur USA skulle lyckas med en invasion. Det skulle inte vara lika lätt som när de gick in i Afghanistan och Irak.

– Det har inte samma förutsättningar. Sen har befolkningen sett vad de har betytt för folken i dessa länder. Dessutom är det mycket som är dubbelspel från både Iran och väst. De har ju handelsförbindelser med varandra men ingen av dem vill nämna det för sitt propagandakrig.

Parisa är övertygad om vad som kan lösa den desperation som det iranska folket befinner sig i.

– All kamp för demokrati är en kamp för socialism. Jag tror inte vi kan få demokrati genom de socialdemokratiska ledarna eller andra reformister. De har inget att erbjuda oss i vår kamp för frihet och social rättvisa.

Parisa ger sin bild på framtiden som går helt i linje med den ryske revolutionären Leo Trotskijs teori om den permanenta revolutionen.

– Irans framtid är viktig för hela Mellanöstern. Iran är en imperialistisk makt i regionen. De ger sitt stöd till islamiska grupper som Hizbollah och Hamas. Men Iran kommer att spela en viktigare roll för framtiden. Hela regionen skulle förändras om socialismen segrade i Iran. En seger för motståndet skulle snabbt sprida sig till andra länder i regionen. Mellanöstern kommer att förändras i grunden av händelseutvecklingen i Iran.

Parisa ser ett nytt Iran framför sig och en ny typ av organisering.

– Den gamla vänstern är splittrad och har begått stora misstag. Stalinistiska Tudeh ger idag sitt stöd till Mosavi dessutom ger de sitt stöd till Hizbollah och Hamas. De har helt bränt sig hos befolkningen. Andra grupper är sekteristiska och ställer sig på sidan om rörelsen, men de är helt isolerade, förklarar Parisa.

– Bland de unga förs diskussionerna på ett helt annat stadium. Socialistiska Studenter och de unga vi organiserar oss i rörelsen, vi är inte sekteristiska men inte heller opportunistiska. Vi lyfter fram socialismen men ger i dagsläget inte vårt stöd till något av de små partierna. Trotskistiska idéer har också blivit populära på universitetet och studiecirklar sker i hemlighet.

– Vi menar att vad som behövs är ett socialistiskt massparti, ett revolutionärt arbetarparti. Ett progressivt parti som är rotat i arbetarklassen, studentrörelsen, de sociala rörelserna. Detta kan bara växa fram av att socialister ger sig in i rörelsen och ger vägledning. Men i grund och botten handlar det om hur arbetarklassen agerar. Det finns idag stora förutsättningar för socialister att växa. Vi vill bygga en mäktig socialistisk rörelse för ett socialistiskt Iran länkad till kampen för socialism internationellt.

Intervju: Kristofer Lundberg


Studenter, dags för protestdag!

Det är hög tid för en stark studentrörelse på universitet och högskolor i Sverige. Regeringen pytsar till en skenåtgärd åt studenterna i höst- budgeten. Samtidigt brottas studenter med växande studieskulder och brist på både extrajobb och bostäder.


Regeringens satsning på studenterna är en skenåtgärd. Studiemedlet ska höjas med netto 350 kronor, varav endast 40 kronor är bidrag! Resten läggs på en studieskuld som en (förmodligen arbetslös) nyutexaminerad student sedan ska betala tillbaka.
Studenter brottas med växande studieskulder utan att kunna känna någon som helst trygghet i att få ett arbete efter avslutade studier, och att bli anställd inom det område man har kompetens för är en lyckträff. Trots att studier tar tid i anspråk som ofta motsvarar ett heltidsarbete, är det vanligt att man tvingas ta extrajobb för att få ekonomin att gå ihop. Men till följd av de kraftiga neddragningar och varsel som nu pågår är även detta en hotad inkomstkälla.

Den borgerliga regeringen gör som den brukar; tar fram morot och piska. Tal om att införa avgifter på universitet och högskolor för att förkorta studietiden (piskan), eller införa ekonomisk belöning för studenter som tar examen på kortast möjliga tid (moroten) utgör en reell hotbild.

Sveriges Förenade Studentkårer visar i en ny rapport på hur allvarligt läget är på bostadsfronten. I Lund tvingas studenter att tälta i och med den akuta brist som råder på studentbostäder. I Göteborg är kötiden för att få ett studentrum idag mellan ett och ett och ett halvt år. Sssb, Stockholms största studentbostadsförmedlare, har 45 000 studenter i kö just nu, men endast 1 250 lediga rum att förmedla.
Alternativen som kvarstår för hemlösa studenter är att slå sig fram på en dyr och kärv andra-tredje-fjär­dehandsmarknad utan garantier, öv­ernattningsturnera i sin bekantskapskrets eller bo kvar hemma (det vill säga om man inte läser på annan ort).

Den enskilda studentens oro för sin situation måste förbytas i ilska, handling och gemensam kamp. Vi ser flera exempel på hur studenter och anställda på universitet tar strid mot försämringarna. I Italien, Frankrike och på Irland har studenter, skolelever och lärare engagerat sig mot privatiseringar, nedskärningar och infö- rande av avgifter på universiteten.
Studenternas och arbetarnas kamp går hand i hand; för hyresrätterna, mot slakten på vård och skola, för jobben och arbetsrätten, mot all typ av diskriminering.
Sveriges Förenade Studentkårer borde utlysa en nationell protestdag redan i höst!

Frida Berget
studerande Södertörns Högskola och aktiv i Socialistiska Studenter

Socialistiska studenter kämpar för ▼

  • Bostadsgaranti för studenter. Studentbostäder med rimliga hyror.
  • Avgiftsfri utbildning på universitet och högskolor.
  • Högre utbildning ska vara tillgänglig för alla. Satsa på kom-vux och alternativa vägar till högskolan. Mot borgarnas skol­elitism och privatiseringar.
  • Ta kamp för jobben! Återanställ personal inom all offentlig verksamhet.
  • Studielön istället för studielån!

Boden: Allianslobby för fler friskolor

Boden har som många andra städer skakats av borgarnas nedskärningspolitik. Nu planeras det för ytterligare nedskärningar inom skolan.

Utan något som helst långsiktigt tänkande vill den borgerliga alliansen, som i Boden även bestått av V och MP, lägga ner ytterligare en skola för att tömma centrum på kommunala skolor.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Rigmor Åström (M) och förvaltningschefen menar att minskat antal elever och ökat antal friskolor skulle vara anledningen till ytterligare kommunala nedläggningar, men beslutar utan att blinka om ökat antal platser i friskolor och välkomnar öppnandet av nya friskolor varje år.
RS kräver att skolslakten stoppas, att beslut om nedläggningar av skolor rivs upp. Samt inga större klasser, fler pedagoger och ökat antal elevvårdande personal.
Det behövs en gemensam kamp av föräldrar, skolpersonal och fackförbund mot kapitalismens privatiseringspolitik. Pengar ska gå till välfärd, inte till bonusar och banker – vi vägrar att betala för krisen.
Raymond Ohlson
Lärarstudent - SST Boden

RSS 2.0