Bostad åt alla

Efterfrågan på studentlägenheter är stor i Göteborg.
Väntetiden är mellan ett till fyra år, beroende på var du vill bo. Men de nybyggda studentlägenheterna i vattentornet på Guldheden kommer att bli stans dyraste.
Den billigaste ettan på 28 kvadrat med kokvrå kommer att kosta 4 465 kronor, el och varmvatten inte inkluderat.
- Ingen vanlig student har råd att bo där. Jag känner många som jobbar extra på nätterna eller tar uppehåll för att klara sig. Det drabbar ju deras be­tyg. Skolan blir snart bara för dem med rika föräldrar, säger John Tumpane från Socialistiska studenter.
Socialistiska studenter på Chalmers drar nu igång en kampanj för billiga studentlägenheter.

Amer Mohammed Ali
SST Göteborg

Bostad åt alla

Dyra studentlägenheter


Efterfrågan på studentlägenheter är stor. Beroende på vart du hade tänkt bo så varierar väntetiden mellan ett år till fyra. Nu har det byggts nya studentlägenheter i vattentornet på Guldheden. Men de kommer att bli stans dyraste för studenter.


En etta på 28 kvadrat och med kokvrå kommer att kosta 4465 kr, el och varmvatten inte inkuderat. Denna etta kommer att bli den billigaste i vattentornet. Ska du ha en tvåa med kokvrå på 39 kvadrat kommer det att kosta dig 6393 kr, även här ingår inte varmvatten och el.  Och nyligen beslutade byggnadsnämnden om ytterligare 310 studentlägenheter i samma prisklass. Enligt undersökningar som Chalmers har gjort så är 5000 kr en tusenlapp för mycket för studenter. Hyran och bostadsbristen tvingar många studenter att bo ihop.


-Ingen vanlig student har råd att bo i de nya studentlägenheterna, säger John Tumpane från socialistiska studenter. Det blir inte mycket över från studielånen efter att ha betalat hyran. Jag känner många som jobbar extra på nätterna eller tar uppehåll just för att klara sig. Det drabbar ju deras betyg. Skolan blir snart bara för eliten med rika föräldrar.

Socialistiska studenter har en grupp på Chalmers tekniska högskola och drar nu igång en kampanj.


Amer Mohammed Ali
SST-Göteborg


Intervju: Höjda hyror drabbar studenter

Höjda hyror drabbar studenter

Allt fler unga och studenter lever under existensminimum. En stor del i studenters ekonomiska utsatthet står att finna i de höga hyreskostnaderna.

En av fem studenter lever i fattigdom i Sverige och för många går halva studiemedlet åt till hyran. Sedan början av 1990-talet har hyresnivåerna ökat 63 procent mer än den allmänna prisnivån.
- Det finns flera orsaker till de högre hyrorna, säger Davis Kaza, ledamot i Umeås kårfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna.
- 1990 betalade staten ut 25-35 miljarder kronor i stöd till boendet. Idag är dessa subventioner i stort sett avskaffade.


Monopolisering

Dessutom har byggkostnaderna ökat med närmare 50 procent sedan mitten av 1990-talet. Ökningen står till stor del att finna i den ökade monopoliseringen av byggmarknaden. Byggjättarna, som NCC och Skanska, har har slagit ut mindre byggföretag samtidigt som de gjort rekordvinster.
Det kommunala bostadsbolaget i Umeå, Bostaden, hade ett överskott på 100 miljoner kronor år 2005. Detta gjorde att man frös hyrorna under 2006, men från juli i år väntas nya hyreshöjningar.
- Rättvisepartiet Socialisterna anser att kåren och studenterna måste kämpa för sänkta hyror. Det finns pengar, både i Bostaden och storföretag, avslutar Davis Kaza.

SST Umeå

Regeringens budget ger färre studentbostäder

"I den förra budgeten, om än satsningen inte var tillräcklig, så gavs ändå rabatt åt SGS Studentbostäder på 35 miljoner. En rabatt som nu dras bort, istället måste studenterna betala detta bortfall genom höjda hyror", säger Mats Odersjö, SGS Studentbostäder, till punkt SE 19 oktober.

Studenter har under 90-talet tappat 40 procent av sin köpkraft. Främst är det boendekostnader som ökat vilket nu kommer att förvärra situationen än mer. Studenter är den mest betalningssvaga gruppen efter uteliggarna.
Det finns nu även en risk att många av de studentlägenheter som trots den nya budgeten byggs kommer att stå tomma då det blir svårt att hitta någon som har råd att bo i dem.


Inga nya hyresrätter

218 av de 500 nya lägenheter SGS Studentbostäder planerat att bygga 2008-2010 riskerar att inte byggas alls. Risken är, enligt Mats Odersjö, att ingen kommer att ha råd att bygga hyresrätter och att det kommer bli tvärstopp på hyresmarknaden. Detta kommer att stärka den redan stora snedrekryteringen som finns då endast de med ekonomiskt starka föräldrar har råd att studera.
Sänkningen drabbar inte bara studentbostäder utan i stort sett alla i hyresrätt. Med den nya budgeten kommer hyran för en ny tvåa att öka från 4 700 kronor till 6 100 kronor i månaden.
Tidigare kunde den som bygger små billiga hyresrätter få ca 10 procent av byggkostnaden i form av investeringsstöd och investeringsstimulans, det är detta som högerregeringen tar bort vid årsskiftet.
Socialistiska Studenter menar att det nu behövs kamp för billiga och bra bostäder.

Annelie Brusved
SST Göteborg
 

RSS 2.0