Dags att mobilisera för miljön - Köpenhamn 2009

Den 13-14 november ägde MR-dagarna rum i Luleå, som besöktes av nära 4 000 personer. En rad seminarier hölls under dagarna med teman kopplade till mänskliga rättigheter (MR).

Något som dock saknades var betoningen på kamp. För att infria mänskliga rättigheter, få slut på krig, svält och fattigdom och för att rädda klimatet, är en annan socialistisk värld nödvändig.

Ett ämne som uppmärksammades på årets MR-dagar var klimatfrågan. Ett flertal seminarier hölls med klimathotet som tema.
På torsdagen hölls ett seminarium under rubriken "Från Kyoto till Köpenhamn".
Föreläsaren Urpo Taskinen från Naturskyddsföreningen gav en grundläggande redogörelse för klimatförändringarna och om vad som hotar om ingenting förändras.
- Förra året var koldioxidhalten 383 ppm, 37 procent över förindustriell nivå. Det är den högsta siffran på 650 000 år och förmodligen under de senaste 20 miljoner åren. Ökningen av koldioxidhalten går allt snabbare. År 1970-1979 ökade halten koldioxid med 1,3 ppm/år, år 2007 ökade den med 2,2 ppm/år.

- Sedan förindustriell tid har temperaturen globalt stigit med 0,7 grader. Enligt IPCC [FN:s miljöpanel] kommer den att stiga med 1-6,4 grader till 2100, då en ökning på 6,4 grader är IPCC:s värsta scenario. Vid en temperaturökning på 6 grader utrotas 95 procent av alla arter, men även mindre temperaturökningar får förödande konsekvenser. En tredjedel av alla arter försvinner redan vid en ökning på två grader. Vid tre grader torkar Amazonas regnskogar ut och vid fem graders ökning finns det ingen is kvar vid polerna.
- För två år sedan hade jag sagt att individuella lösningar är det primära, men idag anser jag att politiska lösningar är det mest väsentliga, avslutade Urpo Taskinen.
På fredagen hölls seminariet "Folkrörelse mot klimatförändringar­na" som arrangerades av "Klimataktion". Andreas Malm inledde.
- Mönstret vi ser är vad som kommer att hända i en varmare värld; kraftiga orkaner, smältande glaciärer och stigande havsnivåer. Klimatförändringarna drabbar framförallt fatti­ga. De som är rika och välbeställda förlorar inte på klimatförändringarna, de ser istället nya affärsmöjligheter. Det planeras redan för att borra efter olja när Arktis isar smälter.

- Det ekonomiska systemet är beroende av att förbränningen av fossila bränslen fortgår. Situationen förvärras och Kyotoprotokollet har inte gett någonting. I december 2009 ska ett nytt avtal slutas i Köpenhamn, som träder i kraft när Kyotoprotokol­let går ut år 2012. Vi måste mobilisera och sätta tryck på politikerna i Köpenhamn. Om de inte sluter ett bra avtal så blockerar vi utgångarna tills ett bra avtal har slutits.
- Nu är det en ekonomisk kris och till exempel Volvo varslar. Volvo bor­de förstatligas för att kunna ställa om produktionen, man kanske kan producera elbilar eller vindkraftverk där. När vi påbörjar omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer en massa jobb att skapas, sa Andreas Malm.
Klart är att en radikal förändring behövs för att rädda klimatet.
Kapitalismen kommer inte att än­dra sig, därför är masskamp nödvändig, Socialistiska Studenter pekar därför på att en satsning på att mobilisera till Köpenhamn 2009 behövs.

Omställningsbehoven för att utveckla ett klimatmässigt hållbart samhälle är enorma. Men exempel på vad som kan göras för att rädda klimatet visar också på behovet av ett nytt samhälle. Idag styr kortsiktiga marknadsintressen.
I ett socialistiskt samhälle däremot, skulle en långsiktig planering ut­gå från de behov som finns och ta hänsyn till miljön.
Johanna Evans
SST Luleå

Sommar sol socialism

Rapport från Lägret: Socialism, solsken och semester


Socialistiska Studenter, Rättvisepartiet Socialisternas och Elevkampanjens årliga sommarläger ägde rum den 1-5 juli. Stämningen var på topp med hög politisk nivå, fotbollsturnering, bad och volleyboll.

Den goda stämningen kom sig ­också av det strålande vädret, solen sken under nästan hela lägret.
Förmiddagsseminarierna bestod av en mängd intressanta teman, och många tyckte det var svårt att välja, då det fanns flera man skulle velat lyssna på. Att så många kamrater höll inledningar är förstås väldigt positivt.
Mellan förmiddagsseminarierna och kvällarnas stormöten fanns det plats för olika aktiviteter, såsom bad, fotboll och volleyboll. På onsdagen hölls också ett extra seminarium mitt på dagen om HBT- kamp.
En fotbollsturnering spelades under tre dagar, där Norrlandslaget efter att ha samma poäng som de båda Göteborgslagen vann på straffar.
På kvällarna hölls det stormöten, där inspirerande inledare följdes av många och bra inlägg, vilket visar på en hög politisk nivå inom partiet.
Efter stormötena så kunde man spendera resten av kvällen med att grilla eller att bada bastu.


Frankrike 1968

Lägret besöktes också av internationella gäster, som höjde inspirationsnivån ytterligare. Marie-José Douet från CWI Frankrike höll i inledningen på stormötet om ­Frankrike 1968, en rörelse som hon själv deltog i. Clare Doyle från CWI:s internationella sekretariat besökte också lägret, och avrundade stormötet om Frankrike 1968.
Joe Higgins från Socialist party (CWI Irland) var en annan gäst. Han höll i stormötet om Lissabonfördraget och Irlands nej. Han berättade om den kampanj som man drivit emot detta fördrag inför ­folkomröstningen.
Joe Higgins var dagen efter på en presskonferens om nejet på ­Irland.
"Joe Higgins menar att löntagarnas arbetsvillkor och sjukvård kommer att försämras och att det blir lä­gre löner och pension i och med Lissabonfördraget", rapporterade radions Ekot från denna presskonferens.
Pablo från CWI i Tyskland kom och höll ett seminarium om nya arbetarpartier i Tyskland. Stämningen höjdes ytterligare tack vare dessa gäster.
Många fler barn än vanligt deltog under årets sommarläger. Det är något som kommande läger kommer att ha en speciell inriktning för att ha speciella barnaktiviteter.

Fem av lägrets deltagande småbarn.  

Kampvilja

Det sista stormötet som hölls på lördagen och avslutade lägret ­handlade om kampen mot högerpolitiken och rasismen.
Under denna punkt talades det bland annat om de kampanjer som RS har drivit, och vilken avgörande roll vårt parti har haft i många ­frågor runt om i landet.
Efter det så hölls det en insamling,  som gav drygt 22 000 kronor till partiet. Resultatet från insamlingen visade på kampvilja och är väldigt viktigt för att vi ska kunna fortsätta att driva våra kampanjer.
Lördagskvällen avslutades med fest, där det bjöds på en god middag som följdes av olika lekar och aktiviteter. God mat serverades dessutom till lunch och middag varje dag, tack vare de fantastiska kockarna.
Gemenskapen var stor under ­hela lägret, och stämningen på topp. Kunskaper och erfarenheter utbyttes och lägret gav inspiration till fortsatt politiskt engagemang.
Ett stort tack till alla kamrater som gjorde detta läger möjligt - hoppas att vi ses igen nästa sommar!

Johanna Evans

Socialistiskt 1 maj i Göteborg


Socialistiska Studenter har valt att delta i demonstrationen Socialistiskt 1 maj tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna.

Fäll högerregeringen
För ett nytt arbetarparti
Återinför Asylrätten
Kamp mot nazism
Mot krig och imperialism
För en socialistisk värld

Demonstrera 1 maj
Uppställning 14.00
Järntorget (vid respect
)

Socialistiska Studenter kommer finnas på Järntorget från kl 11.00 för att sprida information om vårt arbete.

Nya a-kassan slår hårt mot studenter


Regeringens attacker på a-kassan slår hårt mot studenter. Den nya regeringen vill avskaffa studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen. Resultatet blir att uppemot 40 000 nyutexaminerade studenter kan tvingas söka socialbidrag för att försörja sig efter avslutad utbildning.

Studerandevillkoret innebär att den som avslutat sin utbildning inom 10 månader och är anmäld arbetslös till offentlig arbetsförmedling har rätt till grundbeloppet i a-kassan, som är 320 kr/dag. 2005 var det 38 000 personer som fick a-kassa enligt studerandevillkoret.
Vad som ännu är oklart är om regeringen tänker ta bort ersättningen för dessa redan från årsskiftet, eller om det kommer att finnas någon form av övergångsregler.


Tvingas söka socialbidrag

"När man helt drar bort mattan för en så stor grupp människor riskerar studenter som inte får jobb direkt - eller har pengar på banken - att få lov att klara hyran med socialbidrag", skrev SFS (Sveriges förenade studentkårer) ordförande Elin Rosenberg tillsammans med TCO:s ordförande i TCO-Tidningen i en debattartikel 31 oktober.
- Avskaffandet av studerandevillkoret riskerar att öka den sociala snedrekryteringen till högskolan. Man kommer att bli mer beroende av ekonomiskt stöd från sina föräldrar under studietiden, säger Marie Bergqvist, ledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå Studentkår. Barn till låginkomsttagare kommer i mindre utsträckning att våga söka sig till högskolan.
Nyutexaminerade studenter är en av de grupper som har svårast att få ett jobb idag.


En av fyra utan jobb

Ett år efter avslutad utbildning är en av fyra studenter arbetslös. Av dem som har jobb är det bara en av tre som jobbar med något i närheten av sin utbildning (källa: SVT:s Faktum). Dessutom är det drygt 60 000 personer som pluggar på heltid, men skulle ta ett jobb direkt de hittar ett (källa: SCB).
Idag kan man få ut a-kassa under sommarmånaderna om man avslutat sina studier, men sedan återupptar dem igen. Denna möjlighet vill regeringen ta bort.
- Lyckas man inte hitta något sommarjobb tvingas man nu söka socialbidrag eller läsa sommarkurser för att få ekonomin att gå ihop, säger Marie Bergqvist.
Dessutom höjs gränsen för hur mycket man måste ha jobbat för att ha rätt till a-kassa, till 80 timmar i månaden. Det innebär att man i princip måste jobba halvtid parallellt med studierna för att ha rätt till a-kassa. Om man klarar av den prestationen når man dock snabbt gränsen för hur mycket man får tjäna utöver studiemedlet - det s k fribeloppet - och riskerar att få studiemedlet sänkt.


Gemensam kamp

Regeringens syfte med försämringarna i a-kassan är att skapa en marknad för jobb med mycket låga löner. Arbetslösa studenter ska vara så desperata efter jobb att de accepterar även extremt låga löner. Sänkningen av a-kassan kommer därför att skapa ett tryck nedåt även på de lågavlönade tjänstemännens lönenivåer.
- Därför krävs det att studenter och löntagare tillsammans kämpar mot försämringarna i a-kassan, avslutar Marie Bergqvist.

Davis Kaza
SST Umeå

RSS 2.0