Universitetsavgifter på väg

Idag i DN så avslöjades det att Långtidsutredningen föreslår att Sverige ska införa universitetsavgifter för alla - "för att korta ner" studietiden. Det här kommer inom en överaskande kort tid efter att regeringen har sagt att de vill införa avgifter för icke-EU studenter - nånting som socialistiska studenter hade tidigt analyserat som ett sätt att bli av med principen av universell utbildning. Idag finns det redan ett klassamhälle där en betydligt större andel av universitetsstudenter har föräldrar med akademiskt bakgrund än befolkningen i stort. Nu vill politikerna öppna klyftet ännu mer. Utbildning blir en lyxvara för de elita istället för ett grundläggande rättighet.
Socialistiska studenter föreslår att om regeringen verkligen vill korta ner på studietiden så borde de höja studiemedlen omgående och sänka hyrorna på studentbostäderna så att man inte behöver skjuta upp sina studier för att man är tvungen att jobba för att överleva och plugga samtidigt

GP artikel
DN artikel

John Tumpane, SST Göteborg

Dags att mobilisera för miljön - Köpenhamn 2009

Den 13-14 november ägde MR-dagarna rum i Luleå, som besöktes av nära 4 000 personer. En rad seminarier hölls under dagarna med teman kopplade till mänskliga rättigheter (MR).

Något som dock saknades var betoningen på kamp. För att infria mänskliga rättigheter, få slut på krig, svält och fattigdom och för att rädda klimatet, är en annan socialistisk värld nödvändig.

Ett ämne som uppmärksammades på årets MR-dagar var klimatfrågan. Ett flertal seminarier hölls med klimathotet som tema.
På torsdagen hölls ett seminarium under rubriken "Från Kyoto till Köpenhamn".
Föreläsaren Urpo Taskinen från Naturskyddsföreningen gav en grundläggande redogörelse för klimatförändringarna och om vad som hotar om ingenting förändras.
- Förra året var koldioxidhalten 383 ppm, 37 procent över förindustriell nivå. Det är den högsta siffran på 650 000 år och förmodligen under de senaste 20 miljoner åren. Ökningen av koldioxidhalten går allt snabbare. År 1970-1979 ökade halten koldioxid med 1,3 ppm/år, år 2007 ökade den med 2,2 ppm/år.

- Sedan förindustriell tid har temperaturen globalt stigit med 0,7 grader. Enligt IPCC [FN:s miljöpanel] kommer den att stiga med 1-6,4 grader till 2100, då en ökning på 6,4 grader är IPCC:s värsta scenario. Vid en temperaturökning på 6 grader utrotas 95 procent av alla arter, men även mindre temperaturökningar får förödande konsekvenser. En tredjedel av alla arter försvinner redan vid en ökning på två grader. Vid tre grader torkar Amazonas regnskogar ut och vid fem graders ökning finns det ingen is kvar vid polerna.
- För två år sedan hade jag sagt att individuella lösningar är det primära, men idag anser jag att politiska lösningar är det mest väsentliga, avslutade Urpo Taskinen.
På fredagen hölls seminariet "Folkrörelse mot klimatförändringar­na" som arrangerades av "Klimataktion". Andreas Malm inledde.
- Mönstret vi ser är vad som kommer att hända i en varmare värld; kraftiga orkaner, smältande glaciärer och stigande havsnivåer. Klimatförändringarna drabbar framförallt fatti­ga. De som är rika och välbeställda förlorar inte på klimatförändringarna, de ser istället nya affärsmöjligheter. Det planeras redan för att borra efter olja när Arktis isar smälter.

- Det ekonomiska systemet är beroende av att förbränningen av fossila bränslen fortgår. Situationen förvärras och Kyotoprotokollet har inte gett någonting. I december 2009 ska ett nytt avtal slutas i Köpenhamn, som träder i kraft när Kyotoprotokol­let går ut år 2012. Vi måste mobilisera och sätta tryck på politikerna i Köpenhamn. Om de inte sluter ett bra avtal så blockerar vi utgångarna tills ett bra avtal har slutits.
- Nu är det en ekonomisk kris och till exempel Volvo varslar. Volvo bor­de förstatligas för att kunna ställa om produktionen, man kanske kan producera elbilar eller vindkraftverk där. När vi påbörjar omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer en massa jobb att skapas, sa Andreas Malm.
Klart är att en radikal förändring behövs för att rädda klimatet.
Kapitalismen kommer inte att än­dra sig, därför är masskamp nödvändig, Socialistiska Studenter pekar därför på att en satsning på att mobilisera till Köpenhamn 2009 behövs.

Omställningsbehoven för att utveckla ett klimatmässigt hållbart samhälle är enorma. Men exempel på vad som kan göras för att rädda klimatet visar också på behovet av ett nytt samhälle. Idag styr kortsiktiga marknadsintressen.
I ett socialistiskt samhälle däremot, skulle en långsiktig planering ut­gå från de behov som finns och ta hänsyn till miljön.
Johanna Evans
SST Luleå

Student och elevstrejk i Tyskland

Den 12 november strejkade studenter och elever i mer än 40 tyska stä­der. De strejkade för mindre klasser och fler lärare, mot den ökade stressen - för en kostnadsfri skola och högskola åt alla.
Detta var den mest omfattande elevstrejken i Tysklands historia.

Några exempel från städerna: I Braunschweig demonstrerade 10 500 elever, i Hannover 8 500, i Berlin        8 000, i Stuttgart 8 000, i Bremen 7 000, i Hamburg 6 000, i Rostock 5 000, i Kiel 4 500, i Oldenburg 4 000, i Bremerhaven 4 000, i Kassel 3 000, i Göttingen 2 500, i Köln 2 000, i München 2 000, i Gifhorn 1 500 och i Aachen 1 000 elever.
I Oldenburg ockuperade eleverna en skola och organiserade egna lektioner. I Erfurt ockuperades utbildningsnämnden av eleverna.
I Hannover belägrades delstatsparlamentet Landtag i flera timmar. I Berlin ockuperades huvudbyggnaden av Humboldtuniversitetet.
Germany: 100,000 on the streets in a massive student strike
Student och Elevtrejken riktade sig bland annat mot det tredelade skolsystem som sållar ut eleverna redan vid tio års ålder. Långt ifrån alla har möjlighet att gå på gymnasiet. Tyskland har enligt OECD de mest ojämlika villkoren bland industriländerna när det gäller möjligheten att studera vidare.
Barn från arbetarhushåll, särskilt med invandrarbakgrund, har det avsevärt svårare att komma in på gymnasiet och ännu svårare att få en plats på högskolan.
Sedan förra året har stressen bland gymnasieelever ökat eftersom gymnasietiden förkortades från 13 till 12 år (i Tyskland finns det inte någon förskoleklass, elever går direkt till årskurs ett).
Detta innebär att samma ämnen ska pluggas in under kortare tid. En elev från Hamburg berättar i tevepro­grammet "Tagesschau" att hon har 40 skoltimmar i veckan plus en massa läxor.

Samtidigt har skolan inte fått mer resurser. Mellan 30 och 40 elever i varje klass är vanligt förekommande.
Skolbyggnaderna är slitna och skolböckerna gamla, men kostar ändå mellan 80 och 100 euro (800-1 000 kronor) per år. En elev visade i teve att i hennes kartbok finns det östtyska DDR kvar, som försvann som egen stat för snart 20 år sedan.
Ett av strejkens krav är att 100 000 fler lärare skulle anställas. I många städer stöddes elevstrejken av lärarfacket.
Det var framförallt rektorerna som tog till repressalier mot eleverna. Exempelvis hotades de som deltog i strejken med kvarsittning. Det hände i Rostock och i Kassel att eleverna i vissa skolor blev inlåsta och i en del skolor i München hade skolledningen medvetet lagt prov på strejkdagen.
I flera städer skickades brev ut till föräldrarna för att de skulle stoppa eleverna, med hänvisningar bland annat till att SAV (Sozialistische Alter-native, RS:s tyska systerparti) var organisatör.
Germany: 100,000 on the streets in a massive student strike
Redan i våras genomfördes elevstrejker i flera tyska städer. Det var efter dessa strejker som bland annat SAV-medlemmar reste förslaget om en rikskonferens för att förbereda en elevstrejk i hela Tyskland.
Die Linkes (Vänstern) ungdomsorganisation kom också att stödja elevkampen. Men att elevstrejken blev en sådan framgång beror på den höga graden av självorganisering av eleverna.
I många skolor bildades aktionskommittéer som organiserade demonstrationerna.
Den tyska regeringen har varit beredda att stödja bankerna med hundratals miljarder euro, men vill inte satsa några nya pengar på utbildning­en.
Denna uppenbara motsats påpekades av SAV:s talare vid demonstrationerna.
SAV:s budskap var att  kampen för en bättre skola hänger samman med kampen för ett socialistiskt samhälle.
Katja Raetz
SST Haninge

Luleå: Protest mot nedskärningar

Måndag den 24 november anordnade Socialistiska Studenter, Rättvisepartiet Socialisterna (rs) och Elevkampanjen en protest utanför kommunfullmäktige i Luleå mot de nedskärningar som hotar skolan.
Flygblad delades ut till dem som gick in, och protestlistor med drygt 1500 namn lämnades över till kommunalrådet Karl Petersen.

Socialdemokraterna hävdar att elevminskningen är orsaken till nedskärningarna, men besparingarna är större än det minskade elevantalet. Det förklarar inte heller varför man skär ned på förskolan, där antalet barn ökar och inte heller i grundskolan sker några dramatiska elevtapp. Orsaken är istället den alltför låga budgeten, som delvis orsakats av felprioriteringar i lyxprojekt som Coop Arena, det avtalet måste nu rivas upp!
Luleå kommun drabbas dessutom av sämre ekonomi i finanskrisens spår. Men skolan är inte ansvarig för den ekonomiska krisen, och därför är det helt orimligt att den ska betala! Om det finns 1500 miljarder kronor att ge till bankerna, så finns det resurser för att garantera en bra
skola också.

Nu behövs det en bred kampanj för att stoppa skolnedskärningarna. Fackföreningar, personal, elever och föräldrar måste organisera stora protester för att stoppa nedmonteringen av skolan.
Det finns inte heller något som heter "den sista nedskärningen". Om denna nedskärning får genomföras så kommer det bara att rulla på med nedskärningar på flera områden, när den ekonomiska krisen blir djupare. Men den offentliga sektorn är inte ansvarig för krisen, och ska inte heller betala för den!

Johanna Evans
SST Luleå

Masskampen för rätten till fri utbildning


Cgil utlyser landsomfattande generalstrejk ”Vi kommer inte att betala för krisen.” Det var huvudsloganen för de 200 000 elever och universitetsstudenter som marscherade genom Rom den 14 november. ”Om de blockerar våran framtid, så blockerar vi staden” ropade de, och det är exakt vad som hände.

De kom från hela Italien – från norr, centrala delarna, söder och öarna – för att delta i den senaste mass aktionen i ”Vågen” av studentprotester som har svept över Italien.
Tusentals fler som inte kunde ta sig till Rom deltog i lokala demonstrationer. Även Erasmus studenter protesterade utomlands i Paris, Frankrike, London, Madrid, Bryssel och på andra ställen. Den 14 november var också dagen för en landsomfattande strejk för universitets anställda och forskare. 100 000 lektorer, forskare, tekniker och administrations anställda, många av dem ”osäkra”, tog del i en parallell demonstration i Rom som organiserades av två av de största fackföreningarna, Cgil och Uil.

En massrörelse

Denna enorma rörelse, den största inom utbildning på över 20 år, är emot Gelmini reformerna, som kommer att innebära stora nedskärningar, förlorade jobb och privatiseringar från grundskolor till universitet. Det har växt i över en månad med studenter och föräldrar som har ockuperat skolor och universitet, och lektioner har ägt rumt ute på lokala torg för att visa vad reformerna verkligen innebär.
När premiärministern Silvio Berlusconi hotade med att skicka in statens styrkor för att avhysa studenter inblandade i ockupationerna så spred sig protesterna ytterligare. Skrämsel och repression i skolorna har dock medfört att det framför allt är universitets studenter som nu fortsätter ockupationerna. Men tiotusentals elever deltar i lokala och landsomfattande demonstrationer.
Lotta, CWI i Italien, har yrkat för en landsomfattande 24 timmars generalstrejk för att koppla ihop studenterna, föräldrarna och anställda inom utbildningen med arbetare i den offentliga och privata sektorn som också attackeras av Berlusconis regering. Hjälpta av CWI- studentaktivister från Tyskland, Irland och England såldes vår tidning på student demonstrationen och tusentals flygblad delades ut, som förklarade hur dessa attacker är rotade i den ekonomiska krisen och reste behovet för ett antikapitalistiskt alternativ.

Generalstrejk

Under månaden som har gått, utöver den landsomfattande universitets strejken, så har offentlig anställda varit inblandade i regionala strejker och en landsomfattande strejk emot deras senaste lönebud; fackföreningarna har organiserat en generalstrejk som mobiliserade 2 miljoner arbetare; 1 miljon arbetare och studenter marscherade i Rom på samma dag som den landsomfattande skolstrejken; transportarbetare har stannat hela städer i en landsomfattande strejk för bättre löner; anställda inom detaljhandeln har deltagit i en landsomfattande strejk, också för högre löner, och inofficiella strejker har paralyserat flygbolaget Alitalia i protest mot tusentals förlorade jobb och attacker på arbetsvillkor när företaget säljs ut.
Nu ser det ut som att den ”heta hösten” kommer att gå vidare i en ”het vinter”. Under pressen från rörelsen, speciellt i den offentliga sektorn och från metall arbetarna som dessutom utlyst en egen landsomfattande strejk i december, så har den största fackföreningen, Cgil, tvingats till att utlysa en landsomfattande generalstrejk den 12 december.

Vägen framåt

Kamp kommittéer borde nu bildas i varje skola, på varje universitet och arbetsplats för att mobilisera för strejken och försäkra bredaste möjliga deltagande. Representanter från dessa kommittéer borde sedan mötas på lokal och nationell nivå för att diskutera vägen framåt för rörelsen efter strejken.
Den första Berlusconi regeringen avsattes 1994 av en massiv generalstrejk emot hans attacker på pensioner och välfärd. Men detta reser frågan om ett politiskt alternativ. Det främsta oppositions partiet, det kapitalistiska PD (demokratiska partiet), har också genomfört attacker utbildning, välfärd och pensioner när de satt i regeringen. PRC, medan man stöder rörelsen inom utbildningen, har diskrediterats av sitt deltagande i regering med PD på nationell och lokal nivå.
Genom jämförelser med studentrörelsen 1968 (då Italien var inledningen till en massarbetarrörelse) har pressen beskrivit studenterna inbladade i ”Vågen” som opolitiska. Men de slogans och krav man har emot privatiseringar och för offentlig utbildning är klart politiska. Det är etablerade politiska partier som majoriteten av studenterna avvisar i en situation där det inte finns någon ideologisk referenspunkt till vänster.
Denna rörelse har potentialen för att lägga grunderna för bygget av ett mass antikapitalistiskt parti av arbetare och unga i Italien. Den kan också bidra till att revidera den kommunistiska kämpaglöden i PRC, även om det inte alls är säkert.  

Christine Thomas, Lotta (ISR i Italien)

http://www.socialisterna.org/sv/2/1/3587/

Höj studiemedlen nu!

Sveriges studenter är en samhällsgrupp i kris. Enligt konsumentverket bör en skälig studentbudget ligga på ungefär 8292 kronor vilket är 800 kronor över dagens studiemedel.Hundratusentals svenskar lever alltså på en inkomst som inte ens med den stramaste studentbudgeten kommer i närheten av att täcka deras vardagliga behov.

 ”För att långsiktigt skapa välstånd och trygghet anser Moderaterna att Sverige är beroende av en högre utbildning och forskning i världsklass.” Detta är stora och vackra ord men dom fyller tyvärr inte våra gapande studentplånböcker. Den höjning av studiemedlen som Sveriges högerregering gett oss studenter kan inte ses som annat än en skymf. Vid första anblicken kan det verka som att en höjning av studiemedlen med 328 kronor per månad är en kännbar höjning och det är även på detta sätt regeringen lyfter fram sitt budgetförslag. Men det visar sig snart att detta är långt ifrån sanningen, för om man räknar bort den inflation som rådde vid tidpunkten för regeringens förslag så slutar det hela med att studiemedlen är fullkomligt oförändrade.

Denna skymf av en ytterst utsatt samhällsgrupp blir inte mildare av att regeringen samtidigt strör ut pengar till dom rika och välbärgade i vårat land. Slopandet av förmögenhetsskatten resulterar i att en person med en förmögenhet på en och en halv miljon får en skattesänkning på 22’500 kronor. Dessutom har fastighetsskatten slopats och ersatts av en betydligt lägre fast avgift. Dessa är reformer som på inget sätt hjälper oss studenter i vår utsatta situation, om man inte råkar vara student och samtidigt äger en större fastighet och har en avsevärd personlig förmögenhet!

 Nu går oppositionen ut starkt och lovar att satsa stort på studenterna. Man viftar vilt med höjningar av studiemedlen på mellan 375 och 1200 kronor. Men dessa opportunistiska utspel faller platt till marken när man tar en närmare titt på de studiemedel som utdelats av den socialdemokratiska minoritetsregeringen under dess senaste två regeringsperioder.

Åren 1998 till 2006 ökade studiemedlens reella värde men ynka två hundra kronor och detta trots att priset på t.ex. Studentbostäder ökade betydligt kraftigare.

Vi studenter måste själva ta upp kampen för våra rättigheter. Vi måste kräva ett skäligt studiemedel som till fullo består av bidrag och inte likt dagens studiemedel som till största delen består av ett lån. Vi måste organisera oss och tillsammans göra våra röster hörda för ett rättvist och socialistiskt samhälle i vilket alla ges samma möjligheter och har samma rättigheter.

 

Emil Willeson   

SST-Göteborg    

 


Bostad åt alla

Efterfrågan på studentlägenheter är stor i Göteborg.
Väntetiden är mellan ett till fyra år, beroende på var du vill bo. Men de nybyggda studentlägenheterna i vattentornet på Guldheden kommer att bli stans dyraste.
Den billigaste ettan på 28 kvadrat med kokvrå kommer att kosta 4 465 kronor, el och varmvatten inte inkluderat.
- Ingen vanlig student har råd att bo där. Jag känner många som jobbar extra på nätterna eller tar uppehåll för att klara sig. Det drabbar ju deras be­tyg. Skolan blir snart bara för dem med rika föräldrar, säger John Tumpane från Socialistiska studenter.
Socialistiska studenter på Chalmers drar nu igång en kampanj för billiga studentlägenheter.

Amer Mohammed Ali
SST Göteborg

Leijonborg vill införa universitetsavgifter i smyg

I juni lades det fram ett förslag från högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg att införa universitetsavgifter för utomeuropeiska studenter, baserad på en utredning påbörjat av den förra socialdemokratiska regeringen.

Pressmeddelandet informerade att "det finns uppenbarligen en betalningsförmåga på denna marknad, antingen från studenternas familjer eller från stipendiesystem i deras hemländer" dvs. att de tror de kan göra vinst från ett system som tar emot elever med rika föräldrar istället för de duktigaste eller de med mest i behov. Förslaget har inte fått särskilt mycket uppmärksamhet hos studentkåren och inte heller i media. Trots att det är synnerligen diskriminerande mot utländska studenter är det kanske svårt för många att inse konsekvenserna för även svenska studenter. Regeringen kommer att avskaffa en viktig princip att utbildning är en universell rättighet som ska vara gratis för alla. När man väl har tagit bort den rättigheten för en viss grupp människor så blir det betydligt lättare att ta bort det för andra. Det ser man tydligt i andra länder som har infört liknande system. Irland, t.ex. har ett system där utomeuropeiska studenter betalar avgifter - men regeringen där har redan infört s.k. registreringsavgifter för de inhemska studenter som har ökat från €100 till €1000 under ett fåtal år och diskuterar att tvinga alla studenter att betala tusentals euro per termin för deras utbildning. En sådan utveckling för universitetsavgifter är sannolikt på väg till Sverige också.


Många högskolor har satsat hårt de senaste åren på att attrahera studenter från asiatiska länder och söktrycket på deras kurser har redan drabbats av migrationsverkets hårdare krav för att få uppehållstillstånd. Ännu färre studenter kommer att söka sig dit om avgifter ska införas som i sin tur leder till en försämring i utbildningskvalitén för såväl svenska studenter som utländska. Vill vi ha ett utbildningssystem där antagningskraven baseras på föräldrarnas plånbok istället för skicklighet?


John Tumpane

SST Göteborg


Att straffa fram kunskap – modern pedagogik?

De senaste årens skolpolitiska debatt har präglats av en svartmålande, borgerlig, fotledssågning av Sveriges skolväsende och en riksdagsopposition som är oförmögen att peka på problemen. Skolutveckling med vetenskaplig förankring hotas när Björklunds pekpinnepedagogik plockas upp ur historiens skräphög. Studenter måste veta orsaken till dagens skolproblem.


Listan kan göras lång över reformistiska framsteg som omintetgörs genom regeringens förändringar. Komvux bantas dramatiskt, bokstavsmärkning av allt yngre barn får en än mer central plats i utbildningen och pedagogiska arbetssätt brännmärks som flummiga - där ett smakprov av vad som just nu håller på att hända.

Att problem finns i landets skolor står utom allt tvivel. Allt färre lärare tvingas handskas med allt större elevgrupper. Genom att den sociala utslagningen har fortsatt att öka även under högkonjunkturen växer antalet barn med behov av stödåtgärder. En fråga som låter sig ställas är: Hur är det möjligt att Folkpartiet lyckas plocka politiska poänger på ett förespråkande av fler betyg, större lärarauktoritet och andra lärometoder som för länge sedan fått underkänt av verkliga pedagoger? En stor del av svaret ryms i sanningen bakom Göran Perssons skryt om socialdemokratins "världsrekord i budgetåtstramningar".


När socialdemokraterna 1994 tog över en vanskött ekonomi av den Bildt-ledda regeringen befann sig kapitalismen sen några år i en sedvanligt djup kris. Orsaken till krisen under början av 1990-talet var - precis som idag - att omfattande spekulation i fiktiva värden skapade en ekonomisk bubbla som sprack. Bubblan hade innan krisen genererat enorma förmögenheter till rika kapitalägare. Statens finanser visade röda siffror, socialdemokraterna valde att välta över de ekonomiska problemen på allmännyttan.

Personaltätheten minskade drastiskt. De första som fick ta smällen var elever med särskilt stöd som blev av med sina elevassistenter. Skolorna blev en radikalt otryggare miljö, där endast de som hade ett starkt stöd och starka förebilder hemifrån hade goda förutsättningar att lyckas. När Björklund säger att dagens skolmiljö är hotfull och många gånger skadlig har han rätt.


Slutsatsen att det vetenskapliga arbete som har tagit fram strategier för ett effektivt lärande för såväl starka som svaga elever är orsaken till utvecklingen mot en "flummig" och ineffektiv skola kunde inte vara mer felaktig.
Så länge vi har en regering som prioriterar skattelättnader för förmögna framför kuratorer och lärare i tillräckliga antal är det omöjligt att skapa en trygg och stimulerande utbildningsmiljö för alla.

Snart kommer den pedagogiska kontrarevolutionen knacka på universitetens dörrar och hota med fler betygsteg, urholkade rättigheter för studenterna och avgifter på undervisningen. Utöver detta är det ett akut problem att framtidens universitet kommer befolkas av akademikerbarn med få undantag. Tidig betygsättning innebär att barn tidigare tvingas välja bana för resten av livet, många väljer då att gå i sina föräldrars fotspår och klassamhället cementeras.

Studenter måste organisera sig och förbereda sig på kamp för sina och morgondagens studenters rättigheter. Varje steg mot studentinflytande har varit ett resultat av målmedveten kamp. Den ekonomiska krisen kommer att slå brett och studenter måste organisera sig på socialistisk basis för att kunna försvara våra rättigheter såväl som för att delta i kampen för ett samhälle byggt på solidariska principer.

Sten Axelsson Fisk

SST Göteborg


Bostad åt alla

Dyra studentlägenheter


Efterfrågan på studentlägenheter är stor. Beroende på vart du hade tänkt bo så varierar väntetiden mellan ett år till fyra. Nu har det byggts nya studentlägenheter i vattentornet på Guldheden. Men de kommer att bli stans dyraste för studenter.


En etta på 28 kvadrat och med kokvrå kommer att kosta 4465 kr, el och varmvatten inte inkuderat. Denna etta kommer att bli den billigaste i vattentornet. Ska du ha en tvåa med kokvrå på 39 kvadrat kommer det att kosta dig 6393 kr, även här ingår inte varmvatten och el.  Och nyligen beslutade byggnadsnämnden om ytterligare 310 studentlägenheter i samma prisklass. Enligt undersökningar som Chalmers har gjort så är 5000 kr en tusenlapp för mycket för studenter. Hyran och bostadsbristen tvingar många studenter att bo ihop.


-Ingen vanlig student har råd att bo i de nya studentlägenheterna, säger John Tumpane från socialistiska studenter. Det blir inte mycket över från studielånen efter att ha betalat hyran. Jag känner många som jobbar extra på nätterna eller tar uppehåll just för att klara sig. Det drabbar ju deras betyg. Skolan blir snart bara för eliten med rika föräldrar.

Socialistiska studenter har en grupp på Chalmers tekniska högskola och drar nu igång en kampanj.


Amer Mohammed Ali
SST-Göteborg


Gå med i Socialistiska Studenter

Ta kamp för Rättvisa och Socialism

Gå med i Socialistiska StudenterMot klasklyftor

Det kapitalistiska systemet befinner sig i kris. Återigen avslöjas kapitalismen som ett icke fungerande samhällssystem. Studenter måste delta i kampen mot de växande klassklyftorna, mot rasism och diskriminering såväl på som utanför universitetet.

För att bryta marknadens diktatur krävs en kamp för att storföretag och banker förs över i samhällets ägo, under demokratisk arbetarkontroll.

Detta skulle möjliggöra ett användande av resurser efter människors behov och inte efter företagens profitjakt. Socialistiska Studenter kämpar för ett socialistiskt samhälle.


ISR/Socialistiska Studenters antikapitalistiska demonstration i England

Studielön inte studielån

Studenter har tappat 40 procent av sin köpkraft under 90 talet, när det nödvändigaste utgifterna betalats, detta visar en studie från Förenings Sparbanken. Främst är det boendekostnader som ökat. Nedskärningarna har inneburit att möjligheten att studera försämrats och den sociala snedrekryteringen ökat.

  • 10 procent av barn från arbetarhem fortsätter studierna
  • 50 procent av barn till högre tjänstemän fortsätter studierna.

Socialistiska Studenter kräver en upprustning av utbildningen och studielön istället för studielån. Studielön skulle ge studenter en ekonomisk trygghet, det skulle minska den utbredda sociala snedrekryteringen. Det skulle också leda till mindre löneskillnader i arbetslivet då borgarnas argument om att högavlönade har studieskulder försvinner."


Socialistisk sommarskola som hålls varje år

Bostad åt alla

Svårigheten att få en lägenhet ökar för studenter som får bo trångt tillsammans, hyra dyrt i andra hand eller helt enkelt välja bort att studera. För de som lyckas få en bostad ökar priserna markant. De senaste 10 åren har hyrorna på studentbostäder ökat väsentligt, medan studiemedlet inte har följt med i utvecklingen. I studentstäderna ser utvecklingen likadan ut.

•·        Hyrorna  har gått upp 30 procent

•·        Studiemedlet har bara gått upp 10 procent

Idag blir bostäder i allt högre grad en handels och spekulationsvara. I de attraktiva områdena i storstäder försvinner hyresrätter till förmån för bostadsrätter. Rätten till en egen bostad har blivit en klassfråga. Makten över bostäderna har flyttats till bostadsbolag som sätter det ekonomiska intresset först. Bostadsrätterna dominerar vissa områden vilket leder till en ökad segregering. Allmännyttan säljer ut sina bostäder och allt färre bostäder når bostadsköerna. Det är därför arbetares och studenters gemensamma intresse att ta strid för bra och billiga bostäder åt alla.


Vinterläger i Stockholm för Socialistiska Studenter

För Rättvisa och Socialism

Dagens kapitalistiska "marknad" ökar klassklyftorna och orättvisorna i hela världen. Spekulationen och profitjakten leder till diktatur, kriser, krig och katastrofer. Regeringar sattsar mer på vapen och krig än på skola och utbildning. Mot detta ställer Socialistiska Studenter kamp för internationell socialism, demokratisk planering av resurserna där människors och miljöns behov styr.


Studentprotester i Iran


ISR - International Socialist Resistance

ISR är en kämpande organisation som kämpar för ett rättvist och socialistiskt samhälle. ISR är öppen för alla som idag vill kämpa mot nedskärningar och privatiseringar, för alla de som vill bekämpa

USA-imperialismens krig, för de som anser att EU och dess Fort Europa måste rivas, för de som vill stoppa kvinnoförtrycket och ta kamp mot nazism och rasism.


Socialistiska studenter i Ryssland

Elevkampanjen

Socialistiska Studenters systerorganisation här i Sverige är Elevkampanjen som riktar sig till elever i grundskolan. Elevkampanjen fungerar som en fackförening för skolungdomar och är mest känd för Vägra Kallas Hora kampanjen som de driver mot sexuella trakasserier.Elevkampanjen och Socialistiska Studenters årliga sommarläger

Socialistiska Studenter står för:

  

Nej till nedskärningar på utbildning och fritid

Studielön inte studielån

Kamp mot kvinnoförtryck

Krossa rasismen

Återinför rätten till asyl

Uppror mot kapitalets EU och EMU

Nej till USA:s krig mot världens fattiga

För internationell socialism


RSS 2.0