Studenternas röster ska höras på Island

Den 29 januari tågade Róskva röda studenter från Isländska universitet till parlamentet for att forsäkra en kommande regering om att studenterna är beredda på att kämpa för sina rättigheter. De overlämnade en kravlista, samma krav som den fällda regeringen fick i december då studenterna protesterade mot nedskärningarna.

Diskussionerna om att formera en ny regering mellan Gröna vänsterpartiet och socialdemokraterna, som ska styra fram till nyvalet i vår hade pågått sedan tidig morgon i parlamentshuset. Socialdemokraterna hade meddelat att det nu inte fanns några avgörande frågor kvar att diskutera och att mötet gått bra. Det var nu ett perfekt tillfälle for studenterna att resa sina krav.

Med en röd banderoll i täten, med texten "utbildning först", röda fanor, trummor och plakat marscherade de bestämdt till parlamentet. På ett av studenternas plakat syns texten "Med utbildning bygger vi landet" detta ar en kritik mot såväl polismakten som regeringen, på polisens vapensköld finns texten "Med lag bygger vi landet". Detta är en polismakt som blivit hårt kritiserad av massrörelsen rest frågan om behovet av en ny polisapparat. Med talkörer som utbildning är makt, stördes politikernas möte.

Vi är här för att försäkra oss om att politikerna inte glömmer bort oss, att när de förhandlar därinne ska de veta att vi har våra krav. Vi vill sätta utbildningen på agendan. Utbildning är viktigt for hela samhället, vi behöver utbildningen, samhället behöver utbildade. Det är vi unga som ska bygga upp det har samhället som de raserat, säger Bergpora Snabjornsdottir till Offensiv

Vi vill påminna en eventuell ny regering om att landets framtid vilar i våra hander. Vi vill ha en utbildning som vi fortjänanar, säger Anna Finnborgadottir.

Vi vill ha en första klassens utbildning, vi är den generation som ska bygga samhället. Här är vi, glöm inte det, säger Bergpora Benediktsdottir

Kristofer Lundberg i Reykjavik

Studenter spelar en nyckelroll i Islands revolt

Róskva, röda studenter är en vänster studentorganisation som samlar socialistiska studenter under sitt tak pa det statliga universitetet. Róskva röda studenter är en organisation med allt från reformister till radikalvanster. De beskriver sig som en allians av socialt tänkande och har funnits i 20 ar. De stödjer inte något politiskt parti idagsläget och har ett hundratal aktiva på universitetet. Socialistiska Studenter i Göteborg har talat med Sigurdur Kari Árnason en av dess kanditater i valet till studentfullmäktige.
 

Sigurdur Kari Árnason


Under hösten har islandska studenter haft det otroligt svårt i och med den ekonomiska krisen som slagit mot landet. De som har lån i andra valutor har det ännu svarare, berättar Sigurdur Kari Árnason

Röda studenter menar att kampen för studenternas rättigheter är lika viktig utanför univesitetet som på universitet. Det är politiska beslut som avgör framtiden för studenterna och då måste man också vara delaktig i den politiska kampen, säger Sigurdur

Vi forsöker att vara studenternas röst, säger han och fortsätter, nar krisen slog till ville regeringen i december skära 2 billioner IKR, efter protester och en skrivelse fran Róskva roda studenter och studentfullmäktige där vi styrt i två år backade regeringen delvis, vi kunde dock ha gjort mer tror jag men det blev en nedskärning på 1 billjon ISK, berättar Sigurdur.

När en ny regering nu troligen kommer att formeras mellan Gröna vänsterpartiet, socialdemokraterna och progressiva partiet som ar ett centerparti maste vi fortsätta att kämpa. Vi kommer att overlämna en kravlista första dagen regeringen är tillsatt, med studenternas krav, bland annat stopp pa nedskärningar, mer resurser till utbildning. Vi vill ha en första klassens utbildning, det är extra viktigt nu i krisen da det inte finns några arbeten att få, säger han.

Nu ar det tid att visa färg för oss, socialdemokraterna är inte fri från ansvar, de satt med i den förra regeringen. Vi i Róskva röda studenter är socialister, för oss spelar det ingen roll vem som sitter i regeringen. Om de inte genomför forbättringar för oss maste vi kämpa mot dem. Men vi hoppas de lyssnar pa vara krav, de kommer vara under en stor press, de vill ju ha våra röster i nästa val som kommer vara i vår, vill de det sa måste det till förändring, poängterar Sigurdur.

Det ar historiska tider nu, säger, Sigurdur. Islänningarna brukar inte ta till gatorna, men folket kom tillbaka gång pa gång varje dag tills dess att regeringen lämnade in. Den konservativa högerregeringen ar äntligen borta för första gången sedan 1991, men kampen måste fortsätta och vi hoppas studenter kommer ta en mer aktiv del i de fortsatta protesterna.

Sigurdur hoppas i framtiden få se mer samarbete mellan studentorganisationen och arbetarklassen, framförallt fackföreningarna. En paroll som måste resas är folket före pengar, avslutar han.

Intervju Kristofer Lundberg i Reykjavik

Studenter mot krig

I lördags deltog socialistiska studenter i demonstrationer runt om i landet (bl.a i Stockholm, Göteborg, Luleå, Umeå) mot Israels krig och den humanitära krisen som pågår i Gaza. International socialist resistance (ISR) har marscherat i flera huvudstäder i Europa. Vi kommer att delta i protester varje lördag tills Gaza är befriad. Till skillnad från andra organisationer så stödjer vi inte en boycott av Israel - när världens största militär- och ekonomiskmaket USA står bakom Israel så kommer inte en boycott leda till nånting, dessutom kommer det att bidra till ett ökat stöd hos Israeliterna för deras krigsförande regering. Detta återspeglas i det ökade stödet Hamas har fått i Gaza pga av Israels olaglig blockad. Vi stödjer inte Hamas och inte heller deras raketattacker mot Israel men anser att det är den demokratiskt valde ledning för Gaza och att dialog måste föras med dem. Israels respons till raketskjutningarna har varit oproportionerlig och är en cynisk manöver att skrapa ihop stöd för en opopulär regering. Hittills har fler en 900 Gazabor dödats, därav nästan 300 är barn - detta kan inte betraktas som annat än folkmord. Vi anser att det enda sätt att en hållbar fred i regionen kan uppnås är med stöd av ett organiserad majoritet av Isrealister såväl Palestinier som tillsammans kan bygga ett socialistisk massrörelse. Vi står för samma krav som ISR och CWI i Israel:
 • Omedelbart slut på de militära operationerna mot Gaza, och full ekonomisk kompensation till offrens familjer på båda sidor om stängslen.
 • Omedelbar och fullständig vapenvila och ett slut på blockaden mot Ga­zas invånare; Stoppa raketbeskjutningen av invånare i södra Israel.
 • Fortsatta enade demonstrationer av judar och araber mot kriget i Gaza, den nationella separationsmuren, konflikten och den extrema högern.
 • Stoppa repressionen mot rätten att demonstrera, och stoppa den institutionella nationalistiskt-rasistiska uppviglingen mot araber.
 • Stoppa det kapitalistiska etablissemangets spel på människors rädsla och liv för valtaktik och utnyttjandet av soldater som kanonmat.
 • Stoppa den härskande elitens militära äventyr och försök att begrava politiska och sociala problem.
 • Fullständig fångutväxling.
 • Direkta samtal mellan israeliska och palestinska invånare, och stärkta band mellan de arbetande och sociala organisationer från båda sidor av den nationella uppdelningen.
 • Socialistiska partier för arbetande människor både i Israel och de palestinska områdena, som kan leda kampen för en lösning på de sociala frågorna, inklusive den israelisk-palestinska konflikten.
 • Dra tillbaka armén och riv alla verktyg för förtryck och ockupation som prackats på de palestinska massor­na, inklusive vägspärrar, murar och bosättningar. Nej till jordannektioner – byten av mark endast på basis av demokratiska överenskommelser mellan israeliska och palestinska arbetare och fattiga.
 • Verklig säkerhet och fred – gör slut på den israelisk-palestinska konflikten och stormakternas politiska, ekonomiska och militära interventioner och diktat mot Mellanösterns massor, som utförts av den israelis­ka regeringen i de palestinska territorierna och i grannstaterna.
 • Ett socialistiskt Israel sida vid sida med ett oberoende socialistiskt Palestina, med gränser som dras ge­nom direkta överläggningar mellan invånarna, med garantier för full rörelsefrihet; Kamp för Jerusalem som gemensam huvudstad för de två socialistiska staterna, med autonoma styren för stadens två sidor.
 • Enad kamp av Mellanösterns massor för försörjning, fred och socialism; För ett socialistiskt och demo- kratiskt Mellanöstern med demokratiska rättigheter för alla folkgrupper och minoriteter.
läs mer i Offensiv

Om du vill veta mer eller delta i Studenter mot krigs aktiviteter,
maila till: studentermotkrig@gmail.com

Foto: Tobias Lindberg
Foto: Tobias Lindberg

RSS 2.0