Studenter mot krig

I lördags deltog socialistiska studenter i demonstrationer runt om i landet (bl.a i Stockholm, Göteborg, Luleå, Umeå) mot Israels krig och den humanitära krisen som pågår i Gaza. International socialist resistance (ISR) har marscherat i flera huvudstäder i Europa. Vi kommer att delta i protester varje lördag tills Gaza är befriad. Till skillnad från andra organisationer så stödjer vi inte en boycott av Israel - när världens största militär- och ekonomiskmaket USA står bakom Israel så kommer inte en boycott leda till nånting, dessutom kommer det att bidra till ett ökat stöd hos Israeliterna för deras krigsförande regering. Detta återspeglas i det ökade stödet Hamas har fått i Gaza pga av Israels olaglig blockad. Vi stödjer inte Hamas och inte heller deras raketattacker mot Israel men anser att det är den demokratiskt valde ledning för Gaza och att dialog måste föras med dem. Israels respons till raketskjutningarna har varit oproportionerlig och är en cynisk manöver att skrapa ihop stöd för en opopulär regering. Hittills har fler en 900 Gazabor dödats, därav nästan 300 är barn - detta kan inte betraktas som annat än folkmord. Vi anser att det enda sätt att en hållbar fred i regionen kan uppnås är med stöd av ett organiserad majoritet av Isrealister såväl Palestinier som tillsammans kan bygga ett socialistisk massrörelse. Vi står för samma krav som ISR och CWI i Israel:
 • Omedelbart slut på de militära operationerna mot Gaza, och full ekonomisk kompensation till offrens familjer på båda sidor om stängslen.
 • Omedelbar och fullständig vapenvila och ett slut på blockaden mot Ga­zas invånare; Stoppa raketbeskjutningen av invånare i södra Israel.
 • Fortsatta enade demonstrationer av judar och araber mot kriget i Gaza, den nationella separationsmuren, konflikten och den extrema högern.
 • Stoppa repressionen mot rätten att demonstrera, och stoppa den institutionella nationalistiskt-rasistiska uppviglingen mot araber.
 • Stoppa det kapitalistiska etablissemangets spel på människors rädsla och liv för valtaktik och utnyttjandet av soldater som kanonmat.
 • Stoppa den härskande elitens militära äventyr och försök att begrava politiska och sociala problem.
 • Fullständig fångutväxling.
 • Direkta samtal mellan israeliska och palestinska invånare, och stärkta band mellan de arbetande och sociala organisationer från båda sidor av den nationella uppdelningen.
 • Socialistiska partier för arbetande människor både i Israel och de palestinska områdena, som kan leda kampen för en lösning på de sociala frågorna, inklusive den israelisk-palestinska konflikten.
 • Dra tillbaka armén och riv alla verktyg för förtryck och ockupation som prackats på de palestinska massor­na, inklusive vägspärrar, murar och bosättningar. Nej till jordannektioner – byten av mark endast på basis av demokratiska överenskommelser mellan israeliska och palestinska arbetare och fattiga.
 • Verklig säkerhet och fred – gör slut på den israelisk-palestinska konflikten och stormakternas politiska, ekonomiska och militära interventioner och diktat mot Mellanösterns massor, som utförts av den israelis­ka regeringen i de palestinska territorierna och i grannstaterna.
 • Ett socialistiskt Israel sida vid sida med ett oberoende socialistiskt Palestina, med gränser som dras ge­nom direkta överläggningar mellan invånarna, med garantier för full rörelsefrihet; Kamp för Jerusalem som gemensam huvudstad för de två socialistiska staterna, med autonoma styren för stadens två sidor.
 • Enad kamp av Mellanösterns massor för försörjning, fred och socialism; För ett socialistiskt och demo- kratiskt Mellanöstern med demokratiska rättigheter för alla folkgrupper och minoriteter.
läs mer i Offensiv

Om du vill veta mer eller delta i Studenter mot krigs aktiviteter,
maila till: studentermotkrig@gmail.com

Foto: Tobias Lindberg
Foto: Tobias Lindberg

studenter mot krig

Studenter Mot Krig och Elever Mot Krig
Rörelsen mot Irakkriget våren 2003 var den största ungdomsrörelsen sedan vietnamkriget. Studenter Mot Krig och Elever Mot Krig började i Tyskland och Belgien under kriget mot Afghanistan med skolstrejker med tiotusentals elever som demonstrerade. Rörelsen mot Irakkriget var ännu större och omfattade hundratals länder världen runt med elever och arbetare som tog avstånd från kriget och dess företrädare. Elevstrejkerna blev väldigt lyckade med två demonstrationer med 10.000 på vardera på Sergels torg i Stockholm. Demonstrationen den 15:e februari var en vändpunkt för Elever Mot Krig och hela antikrigsrörelsen då 150.000 i Sverige och över 30 miljoner människor runt om i världen demonstrerade.
Elevkampanjen och International Socialist Recistance stod i första ledet i bygget av de första strejkkommittéerna på skolorna i Sverige och var de som på stormötena försvarade idén om strejk och massdemonstrationer. Möten organiserades, flygblad trycktes upp och affischer och banderoller målades av elever själva.
Massprotesterna visar på den styrka vi får om vi organiseriar oss och arbetar tillsammans. Men vi som elever  och studenter kan inte själva stoppa några krig. Vad vi gör genom att demonstrera, strejka och ockupera är att uppmana arbetarna att strejka. Skulle 30 miljoner arbetare i USA gått ut i strejk och inte gått tillbaka till jobbet förr än Bush rivit sina krigsplaner, hade det varit omöjligt för USA-imperialismen att starta krig!


USA ut ur Irak

489199-1

USA ut ur Irak

I Göteborg deltog Socialistiska Studenter i den del av demonstrationen USA ut ur Irak även reste krav på Inget svenkt stöd till USA:s krig, Turkiet ut ur Kurdistan, Palestina solidaritet, Sverige ut ur Afghanistan.

1000 personder demonstrerade i regnet mot imperialismens härjningar för makt och olja. "kamp mot krig och kapitalism - vägen framåt är socialism" var en av SST talkörer längs avenyn.

Den internationella organisation som SST tillhör, ISR - International Socialist Resistance har en lång historia av kamp mot krig och imperialism. Redan när kriget mot Afghanistan inleddes startade ISR "studenter mot krig" som samlade till skolstrejker i Tyskland, USA, England Irland osv. När Irakkriget inleddes hade dessa fått en motsvarighet på gymnasieskolorna med Elever mot krig. I sverige samlades 20 000 i skolstrejkerna.

Var med och bygg en antikrigsrörelse på univercitet och högskolor. Gå med i Socialistiska Studenter.

RSS 2.0